Tagarchief: Schelde

Nieuws van bij de buren: hoogtij 2021 ism NP Damvallei

Het hoeft niet altijd nieuws van bij ons te zijn. Steek de Schelde over en je komt in de Damvallei. Voor mensen misschien een tocht van enkele kilometers, maar voor vogels nog niet eens 100 meter van de Gentbrugse meersen verwijderd. 1 Groot gebied dus, met de Schelde als groene ader.

Zondag 20 juni startte aan de andere kant van die Schelde, in Heusden, de fototentoonstelling HOOGTIJ 2021 “Leve(n)de Schelde”. Het parcours leidt je langs ongekende wegen en paadjes in groen Heusden. Het is 9,5km lang en kan best te voet, maar ook met de fiets afgelegd worden. Je kan een plannetje en brochure vinden op www.damvallei.be.

Neem zeker je smartphone mee. Je krijgt uitleg over de foto’s via een QR-code.

“Hoogtij” is een initiatief van Regionaal Landschap Schelde Durme. Van Gent tot Antwerpen krijgt de Schelde hierbij alle aandacht. Samen met Natuurpunt Damvallei zetten Destelbergen en Heusden de lokale natuurrijkdom in de kijker. Op de website https://www.destelbergen.be/hoogtij vind je meer uitleg over het project.

Je start best aan Heusden Dorp. Daar kan je een infobrochure krijgen. Maar je kan desgewenst over het ganse parcours inpikken. Je kan het volledig parcours uiteraard in meerdere keren afwandelen.

Geniet van je wandeltocht, van de foto’s, de natuur onderweg en werp ook eens een blik op de kastelen, kapelletjes en ander moois dat je onderweg tegenkomt. De boodschap is: durf stil te staan bij al dat natuurschoon.

De tentoonstelling blijft staan tot 19 september 2021.

UPDATE: Natuurpunt dient klacht in tegen stopzetting bovendebiet Zeeschelde

UPDATE 7 augustus 2015

Natuurpunt dient klacht in bij de Vlaamse ombudsdienst voor het stopzetten van het bovendebiet uit de Gentse binnenstad naar de Zeeschelde in Gentbrugge. Hiermee ondersteunt Natuurpunt de klacht die eerder al werd ingediend door Gezwint, een feitelijke vereniging van buurtbewoners, en het Gents Milieufront.

Door deze eenzijdige stopzetting van het bovendebiet door W&Z ontstaat geurhinder en wordt de vestiging van knijten in de hand gewerkt.

Meer info @

Noteer ook zeker het Jenny Walrygesprek “Moeder,wat voor Schelde willen we?” van vrijdagavond 11 september in je agenda. Het belooft een boeiende avond te worden waarbij Tom Balthazar (Stad Gent), Wim Dauwe (W&Z), Servaas Schutyser (Gezwint), Marnix Aerssens (Natuurpunt Gent) en Ruben Dekeyzer (buurtbewoner) in debat gaan.


OORSPRONKELIJK BERICHT VAN 28 mei 2015

Bron: Natuurpunt-website

Natuurpunt verzet zich tegen de heropgestarte baggerwerken van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) in de Schelde tussen Gentbrugge en Melle. “De timing van de werkzaamheden is onaanvaardbaar: midden in het broedseizoen dreigen volledige nesten jonge vogels in het water gesleurd te worden”, zegt Frank Maes van Natuurpunt Gent.

De omstreden baggerwerken van W&Z werden in april al een keer stilgelegd. Natuurverenigingen, omwonenden en verschillende politici hadden zich verzet tegen de werken, die een voorafname lijken te vormen op het plan van W&Z om een sluis te bouwen in Heusden voor een pleziervaartproject. “Een prestigeproject waarvoor geen draagvlak is”, verduidelijkt Frank Maes van Natuurpunt Gent. Bovendien zou het project een einde maken aan het Gentse Zwin, een uniek getijdengebied met slikken en schorren.

“Zelfs als het baggeren louter gebeurt in het kader van onderhoudswerken, staan de intensiviteit en de timing haaks op de bescherming van de uitzonderlijke natuurwaarden in het gebied”, zegt Frank Maes. Als gevolg van de baggerwerken dreigen banken, oevers en rietkragen te verdwijnen, een drama voor de broedvogels als de beschermde bergeend, die er hun nesten gebouwd hebben.

Na de vaststelling van inbreuken door de natuurinspectie werden de baggerwerken in april stilgelegd. Hierop werd door W&Z een studie aangevraagd bij het Instituut voor Natuur en Bos (INBO). Het INBO bracht de meest kwetsbare zones in kaart en de werken zouden opnieuw kunnen opstarten, op voorwaarde dat schade aan broedvogels maximaal vermeden zou worden. De werken moesten continu gebeuren om te vermijden dat broedvogels nestlocaties zouden vinden nabij de baggerwerken. Op 14 mei werden de baggerwerken hervat. Maar de natuur besliste er anders over en langsheen het hele projectgebied zijn beschermde watervogels beginnen broeden. Verstoring van beschermde vogels is verboden. Dit verbod wordt versterkt tijdens de voortplantingsfase en de periode waarin de jongen erg afhankelijk zijn van hun ouders.

Door omwonenden en vrijwilligers van Natuurpunt werd vastgesteld dat intussen ook de kleine karekiet en bosrietzanger nestlocaties hebben gekozen in het gebied en dat er wel degelijk grote aantastingen van de oevervegetatie plaatsvinden. De nesten van de rietzangers en kleine karekieten verdwijnen inclusief jongen in de gebaggerde geul als gevolg van erosie na de baggerwerken. Natuurpunt eist de toepassing van het verbod op verstoring en vraagt dat de werkzaamheden onmiddellijk stilgelegd worden.

Contact: Frank Maes, Natuurpunt Gent, 0471/127.037

‘Vieze modder? Mensen weten niet meer hoe natuur eruitziet’

Bron: De Standaard, 20/04/2015, Wouter Woussen

Moet de Schelde tussen Gent en Melle weer bevaarbaar worden of uitsluitend natuurgebied blijven? Milieuverenigingen en buurtbewoners willen het laatste, het agentschap Waterwegen en Zeekanaal wil het eerste. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zal de knoop moeten doorhakken.

Lees verder ‘Vieze modder? Mensen weten niet meer hoe natuur eruitziet’

DE STRIJD OM HET BEHOUD VAN DE GETIJDEN OP DE ZEESCHELDE GENTBRUGGE-MELLE GAAT DOOR !

GEACTUALISEERD STANDPUNT VAN NATUURPUNT NAAR AANLEIDING VAN TWEE NIEUWE TECHNISCHE NOTA’S

Het plan-MER Sigmaplan Zeeschelde Gentbrugge-Melle & Bastenakkers-Ham van opdrachtgever Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) werd op 05/08/2014 door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Hiermee kwam onze strijd tegen dit project in een nieuwe fase.

Lees verder DE STRIJD OM HET BEHOUD VAN DE GETIJDEN OP DE ZEESCHELDE GENTBRUGGE-MELLE GAAT DOOR !

Teken de petitie van Natuurpunt Gent, GEzwiNT en GMF voor het behoud van het Gentse Zwin

Kom naar de info- en debatavond over het Gentse Zwin op dinsdag 22 april om 20u in buurtcentrum “De Vaart”, Emile Huylebroeckplein 1 te 9050 Gentbrugge (aan de fietsbrug).

Iedereen welkom ! U krijgt er informatie over het project en een debat met vertegenwoordigers van Natuurpunt, GMF en GEzwiNT. Zie ook HIER.

Wij willen dat de plaatselijke politici en plaatselijke besturen kiezen voor het uitvoeren van het oorspronkelijke Sigmaplan. Dit is het plan dat de Vlaamse Overheid heeft uitgewerkt om haar burgers te beschermen tegen overstromingen en om de natuurlijkheid van de regio te waarborgen.

Dat kan alleen door ook uw steun zichtbaar te maken aan de politieke overheden:

Teken de petitie van Natuurpunt Gent, buurtgroep GEzwiNT en het GentsMilieufront voor het behoud van het Gentse Zwin !

De oneerlijke communicatie van W&Z

Sinds geruime tijd voert Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) informatiecampagnes met het oog op het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak bij de bevolking voor hun project rond de Zeeschelde Gentbrugge-Melle. Dat is natuurlijk hun goed recht. Wij kunnen echter niet anders dan vaststellen dat de communicatie van W&Z systematisch misleidend is

Wij denken dat iedereen recht heeft op correcte informatie. Onderstaande citaten komen letterlijk uit informatieve brochures van W&Z. Wij hebben ze telkens voorzien van de ware toedracht van de feiten om duidelijk te maken hoe sterk de door W&Z verstrekte informatie van de realiteit afwijkt.

Lees verder De oneerlijke communicatie van W&Z

Natuurpunt Gent vraagt bijkomend onderzoek naar de plannen voor de Zeeschelde Gentbrugge-Melle

W&Z, een NV van de Vlaamse Overheid, wil een sluis bouwen in Heusden en talrijke andere ingrepen doen langs de Zeeschelde Gentbrugge-Melle.

Deze plannen zullen ten koste gaan van het unieke zoetwatergetijdengebied met zijn rijke biodiversiteit, dit hoofdzakelijk om pleziervaart mogelijk te maken op dit traject.

Natuurpunt Gent vraagt een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor dit peperdure plan, dat niet alleen de natuur maar ook de belangen van de omwonenden en de vele rekreanten zal schaden.

Natuurpunt Gent zal ook een aantal acties naar het grote publiek doen. Klik HIER om hierover meer te lezen.

Onze Werkgroep Gentbrugse Meersen werkt op alle vlakken mee met het verzet tegen dit project, want wij willen beletten dat door de plannen waardevolle beschermde natuur zal vernietigd worden omwille van doelstellingen met een beperkt maatschappelijk belang.

Wil u een samenvatting in een notedop van de reaktie van Natuurpunt Gent, klik HIER. Wenst u de volledige kennisgevingsnota van Natuurpunt Gent te lezen, klik dan HIER.

Voor de geïnteresseerden: de plannen van W&Z nv kan u HIER lezen.