Tagarchief: geboortebos

UIT ETEN VOOR MEER GENTBRUGSE MEERSEN

Op zondag 12 oktober verwacht de Stad Gent in de Gentbrugse Meersen weer duizenden bezoekers voor het planten van een nieuw geboortebos. Een feestelijk gebeuren. U kunt er een smakelijke proloog aan breien door deel te nemen aan de benefietlunch van Natuurpunt in het Atheneum Gentbrugge, Ooievaarsnest 3 (verlengde Hazenakker, zijstraat Braemkasteelstraat), op 10’ wandelen van het geboortebos.

Lees verder UIT ETEN VOOR MEER GENTBRUGSE MEERSEN

Het geboortebos blijft groeien

In het kader van de week van het bos organiseerde de stad Gent opnieuw een boomplantactie in de Gentbrugse Meersen. Het is een traditie geworden. Voor het vijfde opeenvolgende jaar nodigde het stadsbestuur de mama’s en papa’s uit van kindjes die in Gent geboren zijn om mee te planten in het geboortebos. Meer dan 1.300 spruitjes geboren in 2012 werden ingeschreven. Hun namen staan vermeld op een nieuw monument dat centraal in de plantzone staat.

Lees verder Het geboortebos blijft groeien

Geboortebos 2012 = 4de editie

Op zondag 21 oktober werd het geboortebos van de Gentbrugse Meersen uitgebreid, deze keer door de mama’s en papa’s van spruitjes die in 2011 in Gent geboren zijn.

De ouders en grootouders van 1.400 kinderen kwamen massaal met hun kroost op deze activiteit af, een bewijs dat er een groot draagvlak is voor bosuitbreiding in Gent. De namen van de kinderen werden – zoals bij de vorige edities – in het geboortebos op een kleurrijk monument aangebracht.

Deze keer werden uitsluitend inheemse bomen geplant: ruwe berk, zwarte populier, zoete kers, zomereik, lijsterbes… Aanvulling met struiken zal later door de Groendienst van de Stad Gent gebeuren.

(Foto Luc Van Damme)

Foto Preview

Massale opkomst voor aanplant Geboortebos op 18 oktober 2009

Zondag 18 oktober is samen met de bevolking, daadwerkelijk het eerste geboortebos geplant in de groenpool Gentbrugse meersen. Ter gelegenheid van de week van het bos met als thema “zaad met pit”, zijn de ouders van baby’s die in 2008 werden geboren uitgenodigd om, ter herinnering aan deze blijde dag, een boompje te planten of te zaaien.

Al van bij de eerste plannen voor de ontwikkeling van de Groenpool Gentbrugse Meersen werd rekening gehouden met de vraag naar meer bos rond de stad.
Naarmate de tijd vorderde en de plannen vorm kregen werden verschillende locaties binnen de Groenpool vastgelegd om op termijn, de vooropgestelde 70 hectare bos te realiseren. Er is gekozen om in de verschillende zones themabossen zoals geboortebos, speelbos, poëziebos en vredesbos aan te leggen. Zo werd op 12 november 2008, in bijzijn van enkele ‘Majors for Peace’ waaronder de burgemeesters van Hiroshima en Gent, de eerste boom van het Vredesbos aangeplant. Doordat de gronden op de voorziene locatie nog niet vrij zijn van gebruik, is het daar nog wat wachten op bos.
Dat de Gentenaars dit initiatief apprecieerden is duidelijk gebleken uit de opkomst van duizenden deelnemers die enthousiast het boompje voor hun peuter kwamen planten.
Op 12 centraal geplaatste houten zuilen waren de namen van hun kinderen aangebracht.
Na een toespraak door de Schepen voor Milieu, Balthazar en Schepen van bevolking, Seghers volgde de inhuldiging van een gedenkplaat en konden de ouders een boompje planten.

Om zo’n massa genodigden op een efficiënte mannier op te vangen en te begeleiden werd veel personeel van de Groendienst ingezet.
Onze vrijwilligers van de Werkgroep Gentbrugse Meersen hielpen mee bij de keuze en de aanplant.
Er was een aanbod van inheemse soorten zoals: brem, ligustrum, hazelaar, sporkehout, lijsterbes, zomereik, ruwe berk, zoete kers, wilg en nog andere soorten. Met deze plantdag is langs de rand van het afgebakende gebied een mantelvegetatie aangelegd. Binnen deze zone werden enkele extra grotere bomen zoals eik, witte abeel en grove den geplant als zaadproducenten.
De stad kiest voor de spontane bosontwikkeling en laat de geproduceerde zaden en vruchten toe zo, op termijn het gebied spontaan te bebossen.

Bij het standje van Natuurpunt hebben heel wat geïnteresseerden zich aangesloten bij onze vereniging. Gelet op het overgrote succes wordt door de stad overwogen deze plantactie nog te laten doorgaan.
Met de aanleg van dit Geboortebos heeft Schepen Balthazar alvast een mooi en gezond geboortecadeau geven aan de nieuwgeboren Gentenaartjes.