Tagarchief: beheer

Nestkasten in de Gentbrugse Meersen

Midden in de winter zijn vogelliefhebbers al bezig met het volgende broedseizoen, ook in de Gentbrugse Meersen.

Zoals u kan zien op de foto’s hebben Boris Snauwaert en Oliver Mechthold op 12 januari het initiatief genomen enkele nestkasten op te hangen voor de volgende doelsoorten: torenvalk, roodborst en winterkoning.

Hiermee hopen zij deze vogelsoorten extra kansen te geven om tot broeden te komen.

Snoeien meidoornhaag

Op 11 januari vond de eerste activiteit van onze werkgroep in het nieuwe jaar 2014 plaats: het snoeien van de weelderige meidoornhaag van ons terreintje aan de Schelde.

Gelukkig was er veel schoon volk aanwezig om deze klus te klaren (Oliver, Boris en zoon, Mia, Luc, Gerrit, Marnix, Jeroen, Béné, Mieke en Claude). Zoals gewoonlijk werd de job ietwat onderschat, nam meer tijd en paaltjes in beslag dan voorzien. Het resultaat mag er echter zijn. Een schitterende houtwal werd opgebouwd onder de deskundige leiding van Gerrit.

Wie twijfelde aan het feit dat meidoorn doornen heeft, is er nu zeker van. Hopelijk heeft iedereen de alle doornen uit de stramme ledematen verwijderd. Dank aan alle “medewerkers”, ditmaal dekt de term “werker” de lading.

Tekst: Claude Grandsart, 2014

Vleermuizen krijgen een beter winterverblijf

Van de meer dan duizend soorten vleermuizen leven er slechts een twintigtal in Vlaanderen. De meeste zijn zeldzaam. Daarom moeten vleermuizen extra kansen krijgen om te overleven en zich voort te planten.

In de winter houden vleermuizen een winterslaap op een verborgen plaats waar een constante temperatuur heerst van 2 tot 8°C. IJskelders van oude kastelen zijn goed geschikt als overwinteringsplaats, op voorwaarde dat er geen verstoring is.

Bij kasteel Coninxdonck in de Gentbrugse Meersen bevinden zich nog twee ijskelders waarin enkele vleermuizen overwinteren. In samenwerking met de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt heeft de Werkgroep Gentbrugse Meersen voor samenwerking met de uitbaters van het kasteel gezorgd wat aanpassingen aan de ijskelders mogelijk gemaakt heeft zodat de vleermuizen beter beschermd zijn.

De voorbije winters kwam de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt al een kijkje nemen in de kelders. De vleermuizenkenners telden zes baardvleermuizen spec. en twee gewone grootoorvleermuizen.

Foto Preview

Gewone grootoorvleermuis, foto David Galens.

De ijskelders werden echter ook als opslagplaats gebruikt. Daardoor kwamen er in de winter soms mensen binnen. Dan stijgt de temperatuur en wordt de winterslaap van de vleermuizen verstoord. Er werd vrij vlug een oplossing gevonden en een samenwerkingsakkoord gesloten met de uitbaters.

Het bleek nodig om de deuren te vervangen want die moesten op slot kunnen om betreding te vermijden. In totaal waren 3 deuren nodig. Luc Van Damme, lid van de Werkgroep Gentbrugse Meersen en schrijnwerker, schoot meteen in gang. Dankzij zijn werk hebben de ijskelders sinds eind augustus nieuwe deuren en zijn dus klaar om tijdens de winter vleermuizen te herbergen.

Wij zouden uiteraard graag rondleidingen geven in de ijskelders, maar dat is onmogelijk zonder de overlevingskansen van de vleermuizen in gevaar te brengen. Wij zullen het in de toekomst dan ook houden bij één telling in de winter door één lid van de vleermuizenwerkgroep met ondersteuning van één plaatselijke vrijwilliger.

De Werkgroep Gentbrugse Meersen is trots op de genomen beschermingsmaatregel en wil vooral David Galens, Luc Van Damme en de uitbaters van kasteel Coninxdonck bedanken voor de medewerking.

Foto ijskelder: Luc Van Damme.

Foto Preview

Tekst: Marnix Aerssens

Natuurpunt bouwt een “klimaatloods”

Aan de rand van het natuurgebied Gentbrugse Meersen bouwt Natuurpunt samen met Natuur- en Landschapszorg Sociale Werkplaats vzw een 1.200 vierkante meter grote energiezuinige loods.

Het project koppelt ecologische bouwtechnieken, natuurontwikkeling en sociale economie aan elkaar. De loods wordt de uitvalbasis voor terreinploegen en vrijwilligers van Natuurpunt Gent

In de toekomst zullen er ook opleidingen over beheer en behoud van natuur plaatsvinden voor bezoekersgroepen, scholen, vrijwilligers en personeel van Natuurpunt.

Op 28 september werd plechtig de eerste steen gelegd in aanwezigheid van Walter Roggeman, voorzitter van Natuurpunt.

De nieuwe loods wordt gebouwd in de Weverbosdreef en zal tegen eind 2013 in gebruik genomen worden.

klimaatloods_20121004_1872497270

Bijenhotel

Omdat solitaire bijen zo belangrijk zijn voor de bestuiving van planten, heeft onze werkgroep dit bijenhotel geplaatst in de Gentbrugse meersen.

Wilde bijen zijn geen verwilderde bijen maar solitair levende bijen die in de grond hun nest maken of holtes zoeken om er hun eitjes te leggen.

Meer hierover kan je lezen op de website van Natuurpunt Gent

Op de foto zie je hoe dit “hotel” er uit ziet. Er is ook plaats voor andere insecten en spinnen.