Tagarchief: beheer

AFGELAST!! Beheerwerken 1 maart

UPDATE 29/02/2020

De werkdag van 1 maart gaat niet door!

De terreinen liggen er te nat bij om efficiënt en veilig te kunnen werken. Van zodra we een nieuwe werkdag plannen, laten we het jullie weten!

////

Vrijwilligers, natuurliefhebbers, WGBM-fans

Noteer alvast zondagnamiddag 1 maart in jullie agenda. Die dag organiseren we onze eerste beheeractiviteit van 2020 in de noordelijke Gentbrugse meersen.

De paddenpoel aan de Voshoek moet opnieuw wilgenvrij gemaakt worden.

Vorig jaar hebben we al een deel van de wilgenopslag verwijderd, maar dit jaar zouden we graag de poel opnieuw volledig boomvrij willen maken. Dat is de enige manier om te garanderen dat het waterpeil in de poel hoog genoeg blijft om de dikkopjes te laten ontwikkelen tot volwassen kikkers en padden. De jonge boomscheuten voegen we toe aan de takkenwal om de honden uit het vogelrustgebied te houden.
Voor deze taak zullen we ondersteuning krijgen van de piepers van JNM.

Indien we genoeg helpende handen hebben, willen we ook de pitrus verder in toom proberen houden. Pitrus groeit in dichte bosjes, veel hoger dan het gewone gras. Weidevogels hebben het echter niet erg op pitrusvlakten begrepen: het is hen te hoog. Daarom gaan we de grootste pitrusstukken maaien.
Weetje: Deze biezensoort kan worden gevlochten en wordt in Japan gebruikt om tatamimatten van te maken. Dus als je je geroepen voelt, kom gerust het gemaaid pitrus halen.

Voorzie best laarzen. Lage waterdichte schoenen zullen waarschijnlijk niet volstaan. Als je zelf een zeis, riek, spa of kruiwagen kan meebrengen, is dat zeker welkom. En vergeet ook niet werkhandschoenen mee te brengen.

Wanneer:             1 maart van 13:00 tot 17:00
Waar:                      Ingang Voshoek aan de kant van de Gentbruggekouter

Verplaatst naar latere datum!! Cursus Zeisen in de Gentbrugse Meersen

Vanwege Corona-maatregelen is deze opleiding verplaatst naar een latere datum in mei. Zodra deze datum bekend is, zullen we hem via de website communiceren.

Op vraag van de vrijwilligers hebben we Terratools uitgenodigd om een cursus zeisen te organiseren in de Gentbrugse Meersen. Deze gaat door op zaterdag 9 mei van 08:00 tot 16:00 ter hoogte van de ingang in de Gentbruggekouter.

Zeisen is weer helemaal in (of misschien nooit echt weg geweest). Het is een van de weinige manieren om nattere graslanden te verschralen en bloemenrijker te maken zonder schade aan te richten door zware machines. Het is bovendien een rustgevende activiteit: midden in het groen, geen haast, geen lawaai.

Had je altijd al eens met een zeis willen werken, maar wist je niet hoe daar aan te beginnen? Dan is deze zeiscursus van 1 dag misschien wel iets voor jou. Tijdens de cursus worden geen grote oppervlaktes gemaaid, integendeel. Er wordt namelijk heel sterk geconcentreerd op een goede techniek. Kwaliteit dus in plaats van kwantiteit. Naast techniek leer je ook hoe het zeisblad vlijmscherp te houden. Terratools voorziet zelf materiaal, dus je hoeft behalve een picknick en drinken niets te voorzien.

De plaatsen zijn beperkt. Wacht dus niet te lang.

Disclaimer:
Natuurpunt en de WGBM verdienen niets aan deze opleiding: we hebben Terratools enkel terrein beschikbaar gesteld zodat er in Gent een opleiding kon doorgaan. Natuurpunt en de WGBM zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding.

Werkdag Gentbrugse Meersen op zaterdag 14/11/2015

Op zaterdag 14 november (vanaf 9u30) gaan we aan de slag in “het moerasje” aan de Koningsdonkstraat. We zullen er een aantal struiken en bomen verwijderen om het biotoop voor een aantal zeldzame vogels terug in ere te herstellen.

WAAROM DEZE WERKDAG?

Een moerasruigte die onbeheerd blijft, verbost spontaan. De laatste jaren zie je dat ook in dit moerasje de wilgen stilaan de overhand beginnen te nemen. Doordat de vegetatie dichter en hoger wordt, dreigt echter een uniek biotoop in de Gentbrugse Meersen voor heel wat vogelsoorten verloren te gaan.

Zo is het behoud van dit stukje open moeras van groot belang voor een aantal broedvogels die met uitsterven bedreigd zijn in Vlaanderen (Rode lijst, categorie 1):

  • Watersnip (broedvogel in 2006 en 2007),
  • Paapje (broedvogel in 2009),
  • Snor (territoriumhoudend in 2015).

Maar ook voor vogels die bedreigd zijn Vlaanderen (Rode lijst, categorie 2) is dit stukje Gentbrugse Meersen van het grootste belang:

  • Zomertaling (broedvogel in 1999)
  • Rietzanger (broedvogel in 2015)
  • Rietgors (jaarlijkse broedvogel)

Andere broedvogels van betekenis in dit gebiedje zijn Blauwborst en Sprinkhaanzanger. Verder is het gebied van belang als doortrek- en overwinteringsgebied voor Watersnip, Bokje, Porseleinhoen en Waterral.

Al deze soorten hebben nood aan een structuurrijke (moeras)ruigte zonder al te veel struiken (en zeker geen bomen).

WAT MOET ER GEBEUREN?

Verwijderen en afvoeren van struiken en bomen onder deskundige begeleiding van enkele ervaren natuurbeheerders.

Wij zorgen voor kettingzagen, bijltjes, beschermende kledij, etc. Het hout zal afgevoerd worden naar de straatkant met een kleine tractor met geringe bandendruk voor werk op kwetsbare vegetatie. De rest van afvoer dient manueel te gebeuren.

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen het hout meenemen voor persoonlijk gebruik. De rest wordt ter plaatse verhakseld.

HEB JE ZIN OM MEE DE HANDEN UIT DE MOUWEN TE STEKEN?

Alle helpende handen zijn meer dan welkom!

Je kan ons vanaf 9u30 vinden vlak voor Heusdenbrug als je van Gent via De Schelde of Koningsdonk naar Melle rijdt.

Contact-nummer op de dag zelf: Michaël Moors, 0496 97 17 97.

P.S.: Laarzen uiteraard aanbevolen.

Grote opkuisdag was een succes

Twee volle containers banden, een wachthoop camionbanden om u tegen te zeggen, een container met oud ijzer, een hoop vermolmde weidepalen en een hoop ongedefinieerde troep, een scholekster die ons de hele dag toejuichte, een jagende albino-boerenzwaluw, enkele lustig springende kikkers, een slaperige alpenwatersalamander, culinaire broodjes van topniveau en een fijn en bijzonder werklustig gezelschap. Het was een geslaagde opkuiszondag!

Bedankt aan allen die er waren, aan Ivago voor het plaatsen van de containers, en aan de ploeg van de Natuurpunt loods voor het voorbereidende werk. Zonder jullie was het niet gelukt!

De Gentbrugse meersen liggen er weer een pak properder bij!

Volg onze blog natuurpuntgentbrugsemeersen.tumblr.com om het reilen en zeilen op de aangekochte percelen te volgen!

Aankoop Natuurpunt in de Gentbrugse Meersen

Natuurpunt Gent/Werkgroep Gentbrugse Meersen kan u trots meedelen dat op 11/02/2014 een compromis getekend werd voor aankoop van 4,77 ha natuurgebied in de Gentbrugse Meersen.

Op de kaart hieronder kan u zien dat de aangekochte percelen zich ter hoogte van de Gentbruggekouter in het noordelijke gedeelte van de Gentbrugse Meersen bevinden.

Aankoop terreinen door Natuurpunt in de Gentbrugse Meersen
Aankoop terreinen door Natuurpunt in de Gentbrugse Meersen

Het aankopen van dit stuk natuur kost veel geld, maar is verantwoord. Het is meteen ook een statement naar de stad Gent toe: Natuurpunt Gent wil de groenpool Gentbrugse Meersen volledig realiseren en dit zo snel mogelijk. Ook de stad moet daar blijven voor gaan.

Volg het reilen en zeilen op de aangekochte percelen op onze blog http://natuurpuntgentbrugsemeersen.tumblr.com/

Nestkasten in de Gentbrugse Meersen

Midden in de winter zijn vogelliefhebbers al bezig met het volgende broedseizoen, ook in de Gentbrugse Meersen.

Zoals u kan zien op de foto’s hebben Boris Snauwaert en Oliver Mechthold op 12 januari het initiatief genomen enkele nestkasten op te hangen voor de volgende doelsoorten: torenvalk, roodborst en winterkoning.

Hiermee hopen zij deze vogelsoorten extra kansen te geven om tot broeden te komen.

Snoeien meidoornhaag

Op 11 januari vond de eerste activiteit van onze werkgroep in het nieuwe jaar 2014 plaats: het snoeien van de weelderige meidoornhaag van ons terreintje aan de Schelde.

Gelukkig was er veel schoon volk aanwezig om deze klus te klaren (Oliver, Boris en zoon, Mia, Luc, Gerrit, Marnix, Jeroen, Béné, Mieke en Claude). Zoals gewoonlijk werd de job ietwat onderschat, nam meer tijd en paaltjes in beslag dan voorzien. Het resultaat mag er echter zijn. Een schitterende houtwal werd opgebouwd onder de deskundige leiding van Gerrit.

Wie twijfelde aan het feit dat meidoorn doornen heeft, is er nu zeker van. Hopelijk heeft iedereen de alle doornen uit de stramme ledematen verwijderd. Dank aan alle “medewerkers”, ditmaal dekt de term “werker” de lading.

Tekst: Claude Grandsart, 2014