Tagarchief: Actie

Bezwaarschrift tegen verkavelingsaanvraag

We krijgen vragen van leden van Natuurpunt en bewoners van de omgeving van Gentbruggekouter/Jules van Biesbroeckstraat in verband met de bekendmaking tot verkavelingsaanvraag voor het bouwen van woningen op de weiden nabij het terrein van de scouts langs de Schelde (klik hier voor een overzichtskaart).

De Raad van Bestuur van Natuurpunt Gent besliste intussen bezwaar in te dienen tegen deze verkavelingsaanvraag.

De aanvraag betreft het aanleggen van eengezinswoningen, stapelwoningen, enkele meergezinswoningen en een zone voor assistentiewoningen/gemeenschapsvoorzieningen.

Natuurpunt Gent vraagt aan het stadsbestuur om geen vergunning af te leveren voor deze verkaveling met als voornaamste argumentatie:

  1. De verkaveling zal aangelegd worden in gebied met een verhoogd overstromingsrisico. In het Ruimtelijk Structuurplan Gent wordt onder de titel ‘duurzaam (ver)bouwen’ gevraagd het voorzichtigheidsprincipe in acht te nemen voor waterrijke gebieden. Natuurpunt Gent is van mening dat er onvoldoende rekening gehouden werd hiermee.
  2. De drassige weiden waar de aanvraag betrekking op heeft hebben een grote potentiële natuurwaarde omdat ze palen aan de Gentbrugse Meersen en dus een fysiek natuurlijk deel van deze groenpool vormen. Behalve de Tubel-fabriek (die zal verdwijnen) is er geen bebouwing aanwezig langs de Scheldedijk waardoor het logisch is om dit gebied te laten aansluiten bij de Gentbrugse Meersen. Bovendien zijn delen van het verkavelingsgebied biologisch waardevol volgens de Biologische Waarderingskaart. Natuurpunt stelt daarom voor om het gebied te herbestemmen naar natuurgebied.
  3. De voorgestelde bebouwing gaat sterk in tegen het open karakter van de Gentbrugse Meersen. Hoge bebouwing dicht tegen de Schelde zal het uitzicht van de vele fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers op de Scheldedijk verstoren.

De beslissing van het stadsbestuur volgt op 10 februari 2013. De stad zal slechts informatie geven (vergunning afleveren of weigeren) na de beslissing van het college.