UPDATE, WO 26/4: Beheerwerken in de Gentbrugse Meersen… Bedankt voor de hulp!

Zaterdag 25 februari en 4 maart hadden we al  geslaagde werkdagen in de zuidelijke Gentbrugse Meersen in het moerasje aan de Konnigsdonkstraat.

Ook op woensdag 26 april werd opnieuw hard gewerkt, deze keer in het noordelijk deel van de meersen. Een groot deel van de wilgenopslag werd er verwijderd.

Dank aan alle vrijwilligers: de jongeren van Buso St-Gregorius, hun juf, Piet en Wouter voor de noeste arbeid!! In het bijzonder ook dank aan Marijke om deze beheeractie te trekken!!

Wat?

Verwijderen struiken ten behoeve van broedvogels uit de regio.

Waar?

Noordelijk deel Gentbrugse Meersen, nat perceel ter hoogte van de Oude Scheldeweg.

UPDATE. Zo 26/03/2017: Boekvoorstelling Gentbrugse Meersen

De Stad Gent en Natuurpunt Gent nodigen u graag uit op de feestelijke voorstelling van het nieuw boek over de Gentbrugse Meersen.

Het boek is een mooi uitgegeven klepper met prachtige foto’s die de Gentbrugse Meersen van alle kanten belicht. Het vertelt hoe de natuur het gebied heeft vormgegeven en hoe de mens er nadien zijn stempel op heeft gedrukt. Het toont de planten- en dierenrijkdom die u er aantreft. Bovendien geeft het u een inzicht in de ideeën die aan de basis liggen van de herinrichting tot een groenpool.

Het boek is een gezamenlijke uitgave van Natuurpunt Gent en de Stad Gent. Natuurpunt Gent zal het boek verkopen en de opbrengst integraal gebruiken om nieuwe gronden aan te kopen in de noordelijke Gentbrugse Meersen.

U bent van harte welkom in de Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, 8050 Gentbrugge op zondag 26 maart 2017 om 13.30 uur.

PROGRAMMA

Vanaf 13,30 uur: boekvoorstelling

  • Ontvangst met een hapje en een drankje
  • Boekvoorstelling door Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, en Chris Steenwegen, algemeen directeur van Natuurpunt

Vanaf 15,00 uur: wandeling

Er zijn 3 wandelingen:

  1. met uitleg over de geschiedenis
  2. met uitleg over de natuur
  3. met uitleg over de ontwikkeling van het gebied tot groenpool

Schrijf u in voor de wandelingen via Gentinfo: online via go.stad.gent/gentbrugsemeersen of per telefoon via 09 210 10 10

 

 

Zondag 13 maart om 10.15 uur: Ludieke actie voor tram 22

In december 2016 kondigde De Lijn aan dat tramlijn 22 wordt opgeofferd voor een stelplaats van de nieuwe Albatrossen, hoewel  er alternatieve locaties hiervoor mogelijk zijn.  Ondanks de aanwezigheid van o.a. 4 scholen, een sportcentrum, een Park & Ride, een dienstencentrum, de groenpool Gentbrugse Meersen, de Volkstuintjes zag De Lijn niet genoeg potentieel voor het behoud van deze lijn.  De cijfers bewijzen het tegendeel. Nu het stadsbestuur met het Mobiliteitsplan volop inzet op duurzame mobiliteit om de files en de luchtvervuiling aan te pakken, zou het dan ook waanzin zijn als de Vlaamse overheid tegelijkertijd zou toestaan dat een veel gebruikte tramlijn wordt afgeschaft.

Gentbrugse organisaties, buurtcomités en omwonenden roepen dan ook op, in navolging van de scholenactie van 15 februari,  om samen aan De Lijn te tonen dat deze tram nodig is en nodig blijft !  Op ZONDAG 12 MAART om 10u15 verzamelen we aan de eindhalte van tram 22 (halte Dienstencentrum) voor een APERITIEF TRAM richting Kouter.  In gezelschap van WIM CLAEYS en NOËL CALLEBAUT stapt de buurt op de tram om op de Kouter te aperitieven.  Na een gezellige zondagaperitief keren we dan terug op ONZE TRAM 22 !

Aan DE LIJN vragen we:  verleng de lijn 22, zodat er voorlopige stelplaats is voor de trams en zodat tram 22 kan blijven rijden !!

Breng dus gezellig een drankje en een knabbeltje mee voor dit zondags uitje !

WIJ VERWACHTEN JULLIE !!

Petitie kan Online getekend worden via : www.ipetitions.com/petition/tram-22-moet-blijven

 

 

ZO 22 jan 2017 : 14h30 : Verslag maandwandeling

Zondag was een koude maar heel zonnige dag. Misschien schijnbaar niet zo gezond (misschien meer in de stad), maar toch zeer aantrekkelijk wandelweer. Vandaar ook de vele enthousiaste medewandelaars. Het thema was “Wintervogels”, doch vanwege allerhande factoren waren er niet echt veel soorten te zien. De lage temperaturen zorgden ervoor dat sommige vogelsoorten het iets zuidelijker zochten, andere soorten verscholen zich vanwege de drukte in de meersen.  Inderdaad volop wandelaars, en schaatsers, die gretig gebruik maakten van de toegevroren ondiepe plassen. Tijd ook om eens te kijken en te ervaren wat de Stad Gent allemaal verwezenlijkt heeft in het zuidelijke gedeelte van de Meersen.

ZO 26 FEB 2017 : 14H30 : Maandwandeling : Bomen herkennen in de winter

Hoe kunnen we onze inheemse bomen & struiken herkennen in de winter? Elke boom heeft wel iets speciaals. Knoppen, schors, afgevallen bladeren en vruchten brengen hopelijk soelaas. Trouwens hoe overwinteren bomen? Kom er achter tijdens een geleide wandeling door de Gentbrugse Meersen waar we nagaan welke strategieën er gebruikt worden om te overleven in de winter.

Opgelet : verandering van thema! Eerder aangekondigd met als thema overwinteringsstrategieën.

Vertrek om 14.30 uur, terug rond 17.00 uur. Afspraak in de Boer Janssensstraat in Gentbrugge. Breng zeker regenkledij en stevig schoeisel mee. Een loepje en een verrekijker kunnen nuttig zijn. Deze tocht is niet geschikt voor minder mobiele wandelaars.

ZO 22 JAN 2017 : 14H30 : Maandwandeling : Overwinterende vogels

Niet alle vogels gaan op reis om de winter te ontvluchten. En er zijn vogels die speciaal naar hier komen om te overwinteren. Tijdens deze maandwandeling bekijken we de overwinterende (water)vogels in de Gentbrugse Meersen en proberen we te begrijpen waarom ze hier aanwezig zijn. Dit is ook een uitstekende gelegenheid om de stand van de inrichtingswerkzaamheden in het zuidelijk deel van de meersen te bekijken.

Vertrek om 14.30 uur, terug rond 16.30 uur. Afspraak in de Boer Janssensstraat in Gentbrugge. Breng zeker regenkledij en stevig schoeisel mee. Vergeet je verrekijker niet. Deze tocht is niet geschikt voor minder mobiele wandelaars.

Uitbreiding geboortebos op 23/10/2016

Foto’s: Luc Van Damme.

Tussen de autosnelweg en de Rietgracht is een weiland afgegraven en zodoende waterrijk gemaakt om steltlopers en watervogels aan te trekken. Met de afgegraven grond zijn in de zone daarnaast speelheuvels aangelegd. De kinderen krijgen daar een gevarieerde bosspeelzone die bereikbaar zal zijn via twee nieuwe bruggen over de Rietgracht. Op 23 oktober is tussen deze speelzone en de afgegraven natte natuurzone een nieuw stukje geboortebos aangeplant.

Dit geboortebos ligt wat afgescheiden van de zeven eerder aangeplante stukken geboortebos en is wat kleiner. Met het planten van een boom zorgden de nieuwe Gentenaartjes voor een speelplek voor later. Ondanks de modder en de schrale wind zagen we alleen maar tevreden gezichten. De organisatie van de stad Gent verliep vlekkeloos en bracht zoals bij de vorige edities veel volk op de been. Er werd een monument ingehuldigd met de namen van de kindjes erop en daarna was er animatie, muziek en een bar. Veel kindjes trokken al op verkenning op de speelheuvels.

Zoals altijd zorgde onze werkgroep voor begeleiding van de jonge ouders in de plantzone. Dankzij onze vrijwilligers konden we ook vier nieuwe leden verwelkomen en bovendien slaagden we erin om een mooi bedrag in te zamelen ten voordele van ons aankoopproject in de Gentbrugse Meersen met de verkoop van handgemaakte babymutsjes. Bedankt aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!