Vleermuizen winter 2012

Marcel De Vos (WGBM) ging samen met David Galens (Oost-Vlaamse Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt) op onderzoek in de twee ijskelders van het kasteel.

In de ijskelders van het kasteel Koningsdonk overwinteren tussen de spleten een aantal vleermuizen.

Ze vonden er 7 Baardvleermuizen en 2 Grootoorvleemuizen.

Ijskelders zijn een ideale overwinteringsplaats voor deze gevleugelde zoogdiertjes. Zij zoeken er de rust om die koude winter door te komen.

Mits wat kleine aanpassingen hopen we dat er volgende jaren nog meer vleermuizen deze kelders zullen opzoeken.

Dag van de Natuur in de Gentbrugse meersen: geslaagd!

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werd op 22 november, de Dag van de natuur in de Gentbrugse meersen, een groot succes.

Er werd opgeroepen om de verbossing van een waardevol moerasje, waar tot voor kort watersnip broedde, ongedaan te maken.Terwijl enkele vrijwilligers met professioneel materiaal de boompjes omzaagden, sleurden de vele handen van o.a. de JNM’mertjes, de stammen en takken uit het gebied. Na een stevige maaltijd met heerlijke vegetarische soep werd weer stevig doorgewerkt. Er kwam ook versterking van een groepje leerlingen van De Harp. De jeugd mocht als afsluiter een paar van de gekapte wilgentenen in het geboortebos een nieuw leven te geven. Terwijl de eerste druppels van het aankomend onweer vielen kwam het signaal dat al de omgezaagde stammetjes uit het gebied gehaald waren en netjes langs de wegkant opgestapeld lagen.

Door deze ingreep zal het moerasje terug dezelfde aantrekkingskracht krijgen voor de vogels.

We danken hiervoor allen die zo hard hebben meegewerkt hieraan!

Massale opkomst voor aanplant Geboortebos op 18 oktober 2009

Zondag 18 oktober is samen met de bevolking, daadwerkelijk het eerste geboortebos geplant in de groenpool Gentbrugse meersen. Ter gelegenheid van de week van het bos met als thema “zaad met pit”, zijn de ouders van baby’s die in 2008 werden geboren uitgenodigd om, ter herinnering aan deze blijde dag, een boompje te planten of te zaaien.

Al van bij de eerste plannen voor de ontwikkeling van de Groenpool Gentbrugse Meersen werd rekening gehouden met de vraag naar meer bos rond de stad.
Naarmate de tijd vorderde en de plannen vorm kregen werden verschillende locaties binnen de Groenpool vastgelegd om op termijn, de vooropgestelde 70 hectare bos te realiseren. Er is gekozen om in de verschillende zones themabossen zoals geboortebos, speelbos, poëziebos en vredesbos aan te leggen. Zo werd op 12 november 2008, in bijzijn van enkele ‘Majors for Peace’ waaronder de burgemeesters van Hiroshima en Gent, de eerste boom van het Vredesbos aangeplant. Doordat de gronden op de voorziene locatie nog niet vrij zijn van gebruik, is het daar nog wat wachten op bos.
Dat de Gentenaars dit initiatief apprecieerden is duidelijk gebleken uit de opkomst van duizenden deelnemers die enthousiast het boompje voor hun peuter kwamen planten.
Op 12 centraal geplaatste houten zuilen waren de namen van hun kinderen aangebracht.
Na een toespraak door de Schepen voor Milieu, Balthazar en Schepen van bevolking, Seghers volgde de inhuldiging van een gedenkplaat en konden de ouders een boompje planten.

Om zo’n massa genodigden op een efficiënte mannier op te vangen en te begeleiden werd veel personeel van de Groendienst ingezet.
Onze vrijwilligers van de Werkgroep Gentbrugse Meersen hielpen mee bij de keuze en de aanplant.
Er was een aanbod van inheemse soorten zoals: brem, ligustrum, hazelaar, sporkehout, lijsterbes, zomereik, ruwe berk, zoete kers, wilg en nog andere soorten. Met deze plantdag is langs de rand van het afgebakende gebied een mantelvegetatie aangelegd. Binnen deze zone werden enkele extra grotere bomen zoals eik, witte abeel en grove den geplant als zaadproducenten.
De stad kiest voor de spontane bosontwikkeling en laat de geproduceerde zaden en vruchten toe zo, op termijn het gebied spontaan te bebossen.

Bij het standje van Natuurpunt hebben heel wat geïnteresseerden zich aangesloten bij onze vereniging. Gelet op het overgrote succes wordt door de stad overwogen deze plantactie nog te laten doorgaan.
Met de aanleg van dit Geboortebos heeft Schepen Balthazar alvast een mooi en gezond geboortecadeau geven aan de nieuwgeboren Gentenaartjes.

Bosonderhoud november – december 2009

De groendienst voert momenteel enkele kappingen uit aan de zuidelijke kant van de rietgracht en het voormalige stort. Het gaat hier om het uitdunnen van te dicht op elkaar geplante bomen.
Door die ingreep hebben de overblijvende bomen de kans om beter uit te groeien.
Het dikkere stamhout wordt verwijderd maar het dunnere takhout zal op hopen blijven liggen. Zo krijgt dit nog een extra waarde als schuilplaats voor diertjes en insecten.

kapping

Veilig fietsen en wandelen vanuit Gent naar de Gentbrugse meersen

Tussen de stad en de Gentbrugse meersen is de veilig fiets- en wandelroute bijna helemaal afgewerkt Vanuit het centrum kan men nu reeds via de mooie brug over de Schelde naar het Keizerpark.

Een tweede brug over de Franse vaart is ook gerealiseerd, zodat men op het pad verder kan wandelen of rijden langs de Schelde richting Arbedsite.
Het enige obstakel is de spoorweg waar nog geen ondertunneling is. Momenteel kan je enkel onder de brug in de Kerkstraat. Onmiddellijk voorbij kan je via de Arbedsite terug op het nieuwe pad dat langs de Schelde en naast het arbedspark loopt.
fietsroute1
De doorgang onder Gentbruggebrug is wel reeds afgewerkt waardoor je zo op de dijk langs de Gentbrugse meersen komt.

fietsroute2

Nieuw aangelegd padennetwerk

Wandelen wordt prettiger in de groenpool. De stad Gent heeft een wandelroute aangelegd en bewegwijzerd van ongeveer 4.5 km lang.

img_9734

Het wandelpad leidt je door het toekomstige heempark en maakt verbinding met de meersen en de Scheldedijk.
In het zuidelijke deel van de groenpool werden immers in de omgeving van het centrale beboste plateau, beter bekend als “het voormalige stort”, verschillende weilanden en akkers opengesteld voor wandelaars.
Over de grachtjes tussen de verschillende gebieden zijn stevige bruggetjes aangelegd zoals hier te zien op foto.
Bewegwijzering zorgt er voor dat de wandelaar het juiste pad kan volgen. Zie ook de bewegwijzerde wandelroute op de folder van de Stad Gent.
Dit padennetwerk is het begin van realisatiefase van het zuidelijk deel van de groenpool Gentbrugse meersen.