Nieuw aangelegd padennetwerk

Wandelen wordt prettiger in de groenpool. De stad Gent heeft een wandelroute aangelegd en bewegwijzerd van ongeveer 4.5 km lang.

img_9734

Het wandelpad leidt je door het toekomstige heempark en maakt verbinding met de meersen en de Scheldedijk.
In het zuidelijke deel van de groenpool werden immers in de omgeving van het centrale beboste plateau, beter bekend als “het voormalige stort”, verschillende weilanden en akkers opengesteld voor wandelaars.
Over de grachtjes tussen de verschillende gebieden zijn stevige bruggetjes aangelegd zoals hier te zien op foto.
Bewegwijzering zorgt er voor dat de wandelaar het juiste pad kan volgen. Zie ook de bewegwijzerde wandelroute op de folder van de Stad Gent.
Dit padennetwerk is het begin van realisatiefase van het zuidelijk deel van de groenpool Gentbrugse meersen.