Categorie archief: waarneming

Opvallende waarneming in de Gentbrugse Meersen op 23/12/2017: Heilige ibis

Foto’s : Luc Van Damme

De Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) is een invasieve exoot, afkomstig uit Afrika en Irak. Deze dieren zijn populair als kooivogel. Regelmatig ontsnappen vogels uit gevangenschap waardoor ze een bedreiging vormen voor inheemse broedvogels zoals de Visdief.

De werkgroep Gentbrugse Meersen maakt van de gelegenheid gebruik u te danken voor uw steun het voorbije jaar, wenst u aangename eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2018 !

Vogels voor de lens

Een wandeling in de Gentbrugse Meersen is altijd een belevenis. Luc Van Damme maakte afgelopen zaterdag een ommetje door de meersen en trof er een reeks schoonheden van diverse pluimage aan.

 

Bijzondere waarneming in de Gentbrugse Meersen: Steltkluut

Sinds woensdag 26/04/2017 pleisteren enkele steltkluten in de Gentbrugse Meersen. Deze zeldzame vogels zijn te bewonderen in de afgegraven natte weiland langs de E17 in het zuidelijk deel van de meersen.

De Steltkluut is een zeer sierlijke, zwart-witte vogel met enorm lange, rode poten en een zeer dunne, priemvormige, zwarte snavel. Enkel de mantel, schouders en de puntige vleugels zijn altijd donker. Sommige vogels hebben ook een zwart ‘petje’ op de kop en een zwarte achterhals. Bij andere vogels is dit geheel wit. Het mannetje is herkenbaar aan de groenglanzende zwarte bovendelen; het vrouwtje heeft een bruin getinte mantel die contrasteert met de zwarte vleugels.

In Vlaanderen staat de steltkluut als zeldzaam te boek, een vogel die zeer moeizaam tot broeden komt. De voorbije 100 jaar werden er maar een 20-tal broedgevallen vastgesteld.

Het creëren en in stand houden van geschikt leefgebied zoals open, schaars begroeide terreinen met ondiep water zijn belangrijk voor de soort. Voor het behoud moet de natuurlijke vegetatiesuccessie worden afgeremd (bv. door extensieve begrazing). Ook het instellen van een veilige, rustige nestomgeving komt de soort ten goede.

Gesnor in de meersen

Als een lopend vuurtje ging het rond: “er zit een Snor in de meersen! er zit een Snor in de meersen!”.

Een week geleden werd deze zeer schuwe rietvogel voor het eerst gehoord in de Gentbrugse Meersen. De Gentse vogelaarswereld stond meteen in rep en roer. Want ja, ook op Belgisch niveau is dit vogeltje een zeldzaamheid.

Opvallend kan je zijn verenkleed echter niet noemen. Een typisch “kbv-tje”: een klein bruine vogeltje. Hij lijkt wat op zijn neefje, de Sprinkhaanzanger, maar dan zonder de zwarte rugtekeningen. Nu ja, op basis van zijn uiterlijk zal je de Snor niet snel spotten. Hij is erg schuw en laat zich zelden zien.

Maar geen nood, in de vroege ochtend, de late avond en – vooral – ’s nachts laat hij van zich horen! En hoe!  Een eindeloos, insectachtig snorren: rrrrrrrrrrrrrrrr . Ook qua zang is hij dus te vergelijken met de zijn neefje, de Sprinkhaanzanger, die momenteel ook actief is in de Gentbrugse Meersen.  Het geluid van de Snor is echter luider, wat lager en zijn zangtijd is langer.

Wil je de Snor zelf gaan beluisteren? Geen probleem: je kan hem horen ter hoogte van de splitsing tussen Koningsdonkstraat en de Weverbosdreef. We vragen wel om niet van de kasseibaan af te wijken. Het broedseizoen draait momenteel nog op volle toeren en een zeldzaamheid als de Snor willen we uiteraard koesteren in de Gentbrugse Meersen.

Bovenstaande foto werd op 17 mei gemaakt in de Gentbrugse Meersen door Eric Van Colenberghe.

Leven in de meersen

Geen paniek! Ook deze spin heeft acht poten! De kraamwebspin heeft immers de gewoonte om haar twee paar voorpoten dicht bij elkaar te houden. Kijk maar eens goed.

Ze behoort tot de familie van de wolfspinnen: de wolven onder de spinnen die hun prooi achterna jagen met een snelle sprint. Een web komt er bij hen niet aan te pas! Lage bladeren en grassprietjes zijn hun jachtterrein.

En jagen doen ze met volle overgave: alles van enigszins hanteerbaar formaat wordt achterna gezeten. Een mannelijke kraamwebspin die een vrouwtje het hof wil maken, loopt het risico zelf verschalkt te worden. Hij neemt dan ook het zekere voor het onzekere en schuift haar bij benadering een bruidsgeschenk toe: een ingesponnen vliegje of wat anders lekkers, Op het moment dat het wijfje haar kaken vol heeft met zijn geschenk, is de kust veilig en kan hij zonder al te veel angst de paring aanvatten.

Als dat alles goed verlopen is – en, geloof me, er zijn al talloze kraamwebspinmannen ten onder gegaan aan hun vrouwen – loopt het vrouwtje na een tijdje rond met een bolvormig eipakket. Al gauw zal ze die eicocon echter ophangen in een tentachtig spinsel: een kraamkamer voor haar jongen. De pas uitgekomen jongen blijven tot aan hun tweede vervelling nog gezellig samen in de beschutting van de door hun moeder gesponnen tent. Kamperen in de Gentbrugse Meersen! Het gebeurt binnenkort weer, en dat alles onder (of liefst naast) uw voeten.

Eerste roodborsttapuit van 2015 in de Gentbrugse Meersen

Gisteren, 3 maart ’15, meldde Jan Van Eeckhout de eerste Roodborsttapuit van 2015 in de Gentbrugse Meersen.

Vorig jaar heeft deze vogelsoort voor het eerst gebroed in de Gentbrugse Meersen. Er werden verschillende zingende mannetjes gezien en ook vrouwtjes werden waargenomen rond de plaats van het nest, al was er nooit zekerheid dat de vogels effectief een nest (met eieren) hadden totdat er een jong exemplaar in de buurt van het nest werd gezien …

Of de roodborsttapuiten ook dit jaar zullen broeden valt nog af te wachten.  We houden jullie alleszins op de hoogte!

roodborsttap