Categorie archief: nieuws

Stad Gent lanceert gloednieuwe app voor de Gentbrugse Meersen

De app ‘Voor elk wat Wil(d)s’ is goed voor twee uur wandelen, quizzen, uitdagingen en weetjes over de fauna, flora en geschiedenis van het gebied. De app kan je downloaden op de website van OJOO.

De Stad Gent ontwikkelde samen met de Gentse start-up OJOO een app waarmee je de Gentbrugse Meersen op eigen houtje kan verkennen. De app werkt met gps. Je hebt dus geen internetverbinding nodig om hem te gebruiken. Je downloadt de app en kan daarna meteen op pad. De wandeling begint en eindigt aan het Dienstencentrum Gentbrugge in de Braemkasteelstraat.  De OJOO app ‘Voor elk wat Wil(d)s’ is leuk voor jong en oud.

Meer info op de website van de Stad Gent.

UPDATE: Natuurpunt dient klacht in tegen stopzetting bovendebiet Zeeschelde

UPDATE 7 augustus 2015

Natuurpunt dient klacht in bij de Vlaamse ombudsdienst voor het stopzetten van het bovendebiet uit de Gentse binnenstad naar de Zeeschelde in Gentbrugge. Hiermee ondersteunt Natuurpunt de klacht die eerder al werd ingediend door Gezwint, een feitelijke vereniging van buurtbewoners, en het Gents Milieufront.

Door deze eenzijdige stopzetting van het bovendebiet door W&Z ontstaat geurhinder en wordt de vestiging van knijten in de hand gewerkt.

Meer info @

Noteer ook zeker het Jenny Walrygesprek “Moeder,wat voor Schelde willen we?” van vrijdagavond 11 september in je agenda. Het belooft een boeiende avond te worden waarbij Tom Balthazar (Stad Gent), Wim Dauwe (W&Z), Servaas Schutyser (Gezwint), Marnix Aerssens (Natuurpunt Gent) en Ruben Dekeyzer (buurtbewoner) in debat gaan.


OORSPRONKELIJK BERICHT VAN 28 mei 2015

Bron: Natuurpunt-website

Natuurpunt verzet zich tegen de heropgestarte baggerwerken van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) in de Schelde tussen Gentbrugge en Melle. “De timing van de werkzaamheden is onaanvaardbaar: midden in het broedseizoen dreigen volledige nesten jonge vogels in het water gesleurd te worden”, zegt Frank Maes van Natuurpunt Gent.

De omstreden baggerwerken van W&Z werden in april al een keer stilgelegd. Natuurverenigingen, omwonenden en verschillende politici hadden zich verzet tegen de werken, die een voorafname lijken te vormen op het plan van W&Z om een sluis te bouwen in Heusden voor een pleziervaartproject. “Een prestigeproject waarvoor geen draagvlak is”, verduidelijkt Frank Maes van Natuurpunt Gent. Bovendien zou het project een einde maken aan het Gentse Zwin, een uniek getijdengebied met slikken en schorren.

“Zelfs als het baggeren louter gebeurt in het kader van onderhoudswerken, staan de intensiviteit en de timing haaks op de bescherming van de uitzonderlijke natuurwaarden in het gebied”, zegt Frank Maes. Als gevolg van de baggerwerken dreigen banken, oevers en rietkragen te verdwijnen, een drama voor de broedvogels als de beschermde bergeend, die er hun nesten gebouwd hebben.

Na de vaststelling van inbreuken door de natuurinspectie werden de baggerwerken in april stilgelegd. Hierop werd door W&Z een studie aangevraagd bij het Instituut voor Natuur en Bos (INBO). Het INBO bracht de meest kwetsbare zones in kaart en de werken zouden opnieuw kunnen opstarten, op voorwaarde dat schade aan broedvogels maximaal vermeden zou worden. De werken moesten continu gebeuren om te vermijden dat broedvogels nestlocaties zouden vinden nabij de baggerwerken. Op 14 mei werden de baggerwerken hervat. Maar de natuur besliste er anders over en langsheen het hele projectgebied zijn beschermde watervogels beginnen broeden. Verstoring van beschermde vogels is verboden. Dit verbod wordt versterkt tijdens de voortplantingsfase en de periode waarin de jongen erg afhankelijk zijn van hun ouders.

Door omwonenden en vrijwilligers van Natuurpunt werd vastgesteld dat intussen ook de kleine karekiet en bosrietzanger nestlocaties hebben gekozen in het gebied en dat er wel degelijk grote aantastingen van de oevervegetatie plaatsvinden. De nesten van de rietzangers en kleine karekieten verdwijnen inclusief jongen in de gebaggerde geul als gevolg van erosie na de baggerwerken. Natuurpunt eist de toepassing van het verbod op verstoring en vraagt dat de werkzaamheden onmiddellijk stilgelegd worden.

Contact: Frank Maes, Natuurpunt Gent, 0471/127.037

Hommage Luc De Vos levert 1500 euro op voor Gentbrugse Meersen

Bron: Het Nieuwsblad, 21/07/2015

Tekst & beeld: Geert Herman

Op 21 juli organiseerde Uitbureau vzw op het Laurentplein een hommage voor Luc De Vos, een graag geziene gast die er de voorbije jaren kind aan huis was tijdens de Feesten. Tijdens dat concert ging een halve euro per consumptie naar het project van de Gentbrugse Meersen, een initiatief waarvan Luc ook peter was. Zaterdagavond werd de opbrengst met een cheque van 1500 euro overhandigd aan Marnix Aerssens van Natuurpunt. In 2016 komt er zeker een herinnering aan de betreurde Gentenaar in de Meersen, onder de vorm van een stille zithoek.

Vanwege Natuurpunt Gent: Hartelijk dank Uitbureau vzw en alle deelnemende muzikanten.

Jean-Piere Nicaise maakte volgende foto’s van het evenement:

Petitie – Red de de natuur in je buurt

banner_1000x300_petitie_3-2015-natuurpunt

Vind jij de natuurgebieden in je buurt belangrijk? Die groene parels zorgen voor zuurstof en laten je tot rust komen. Ze vormen een natuurlijke speeltuin voor onze kinderen en zijn een laatste toevluchtsoord voor onze bedreigde dieren.

Maar als het van de Vlaamse administratie afhangt, is het daar binnenkort misschien mee gedaan. Er zijn plannen opgedoken om het nu al ontoereikende natuurbeleid voor verenigingen nog verder te kortwieken. De uitbouw van natuurreservaten zoals we die vandaag kennen, zou onmogelijk worden. Daar komen vzw Durme, Limburgs Landschap en Natuurpunt tegen in actie.

Gelukkig is het nog niet te laat.

Woensdag 29 april om 13u30 voerden we actie aan de Gentbrugse Meersen. Hier vind je alvast een fotoverslag en een link naar de reportage op AVS.  vindt het verslag op AVS

Kon je niet komen? Geen nood!

Zet je naam voor 30 juni onder deze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen aan te passen.

Een soortgelijke petitie hielp vorig jaar om kleine walvissen voor onze eigen kust beter te beschermen. Doe mee en help de natuur in je buurt te redden.

Teken de petitie

Wat staat er op het spel?

 • Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven
  De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen.
 • Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt
  Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet in de openstelling van natuurgebieden. Bezoekerscentra zijn met sluiting bedreigd. Gezond genieten van de natuur? Vergeet het maar.
 • Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen
  Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal in de kou blijven staan.
 • Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt
  Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

Ook in de Gentbrugse Meersen: de rietnachtegaal

Het Natuurbericht van vandaag, 11 mei 2015, is gewijd aan één van onze felst gekleurde zangvogels: de Blauwborst. Ook in de Gentbrugse Meersen kan je deze “rietnachtegaal” momenteel in vol ornaat bewonderen. De foto hierboven werd bijvoorbeeld op 7 april 2015 door Frans D’Hondt gemaakt in het zuidelijke deel van de Gentbrugse Meersen .

Hieronder vind je het volledige natuurbericht (tekst: Gerald Driessens, Natuurpunt; foto’s: David Verdonck & Wim Dirckx).

We raden je trouwens van harte aan om je te abonneren op deze natuurberichten. Ze zijn steeds met een vlotte pen geschreven en zitten boordevol interessante, actuele informatie over de natuur om je heen. Drie keer per week een frisse bries in je mailbox!

Lees verder Ook in de Gentbrugse Meersen: de rietnachtegaal

‘Vieze modder? Mensen weten niet meer hoe natuur eruitziet’

Bron: De Standaard, 20/04/2015, Wouter Woussen

Moet de Schelde tussen Gent en Melle weer bevaarbaar worden of uitsluitend natuurgebied blijven? Milieuverenigingen en buurtbewoners willen het laatste, het agentschap Waterwegen en Zeekanaal wil het eerste. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zal de knoop moeten doorhakken.

Lees verder ‘Vieze modder? Mensen weten niet meer hoe natuur eruitziet’

Giften aan Natuurpunt eren inzet Luc De Vos voor de Gentse natuur

Het nieuws van de veel te vroege dood van Luc De Vos heeft ook ons heel erg geraakt. Voor veel Natuurpunters was hij naast cultuuricoon ook de man met een hart voor de natuur. Jarenlang was hij een graag geziene gast op debatten, benefieten en de Gentse  Big Jump, een actie voor zuiver water in de binnenstad.

Lees verder Giften aan Natuurpunt eren inzet Luc De Vos voor de Gentse natuur