Categorie archief: nieuws

Boek “Gentbrugse Meersen” leuk geschenk : eindejaarsactie €20

Boek “Gentbrugse Meersen”: leuk geschenk! Eindejaarsactie 1 december tot 31 december 2019 aan 20 euro.

Het boek is een ideaal kerst- of nieuwjaarsgeschenk. Je krijgt de kans om ons boek aan te kopen tegen 20 euro van 1 tot en met 31 december. Vanaf 1 januari zal de prijs 29 euro zijn.

Natuurpunt Gent en de Stad Gent schreven met trots een boek over de Gentbrugse Meersen, boordevol prachtige foto’s en boeiende verhalen. Het boek vertelt hoe de natuur sinds de vroegste tijden het gebied heeft vormgegeven en hoe de mens er nadien zijn stempel op heeft gedrukt. Het toont de planten- en dierenrijkdom van de meersen, en geeft de lezer inzicht in de ideeën die aan de basis liggen van de herinrichting van de Gentbrugse Meersen tot een ‘groenpool’ of groot park- en natuurgebied.

Het boek is 316 bladzijden dik en bevat 3 hoofdstukken:

 • De geschiedenis van de Gentbrugse Meersen
 • Het project en de visie achter de Gentbrugse Meersen
 • De Natuur in de Gentbrugse Meersen

De opbrengst van de boekenverkoop gaat integraal naar de aankoop van gronden in de Gentbrugse Meersen. Het prachtige en lijvige boek is te koop via de volgende kanalen:

 • Café Boer Janssens, Boer Janssensstraat 15 Gentbrugge tijdens de openingsuren
 • Bij onze vrijwilligers na afspraak af te halen bij bij Linda en Luc Van Damme, Jules Destréelaan 31, 9050 Gentbrugge’,  0498/13.65.65
 • Stadswinkel onder het Belfort tijdens de openingsuren
 •  NMC onthaal en cafétaria Bourgoyen tijdens de openingsuren
 • OXFAM Wereldwinkel Gentbrugge

Bij de betere boekhandels in Gent:

 • Boekhandel Paard van Troje
 • Boekhandel Walry
 • Boekhandel Limerick

 

Boek “Gentbrugse Meersen” : leuk geschenk

 

Natuurpunt Gent en de Stad Gent presenteerden met trots een nieuw boek over de Gentbrugse Meersen, boordevol prachtige foto’s en boeiende verhalen. Het boek vertelt hoe de natuur sinds de vroegste tijden het gebied heeft vormgegeven en hoe de mens er nadien zijn stempel op heeft gedrukt. Het toont de planten- en dierenrijkdom van de meersen, en geeft het de lezer inzicht in de ideeën die aan de basis liggen van de herinrichting van de Gentbrugse Meersen tot een ‘groenpool’ of groot park- en natuurgebied.

De opbrengst van de boekenverkoop gaat integraal naar de aankoop van gronden in de Meersen.

Het prachtige en lijvige boek is voor €34 te koop via de volgende kanalen:

 • Café Boer Janssens, Boer Janssensstraat 15 Gentbrugge tijdens de openinguren
 • na afspraak af te halen bij bij Linda en Luc Van Damme, Jules Destréelaan 31, 9050 Gentbrugge’,  0498/13.65.65
 • Stadswinkel
 • Boekhandel Paard van Troje
 • Boekhandel Walry
 • Boekhandel Limerick
 • NMC Bourgoyen

 

UPDATE 01/07/2018: Een alternatief project voor het Gentse Zwin

UPDATE 01/07/2018: GOED NIEUWS

Op 6 april 2018 stuurden Natuurpunt, GEzwiNT en GMF een persbericht met goed nieuws de wereld in: “Bescherming voor overstromingen en behoud van natuur worden uitgangspunt voor toekomst Gentse Zwin”. Het bericht kreeg ruim aandacht in de lokale pers. Zo publiceerde Het Laatste Nieuws een artikel “Redding van het Gentse Zwin in zicht: plan om populaire Scheldebocht te baggeren verliest steun”. Ook de lokale televisiezender AVS besteedde ruim aandacht aan dit nieuws met een reportage.

Over het postitief alternatief van Natuurpunt, GEzwiNT en GMF kan u hieronder meer informatie vinden. Kort samengevat zijn wij voor een maximaal behoud van de natuur dankzij de inrichting van een jaarrond gecontroleerd gereduceerd getijdengebied.

De aanleiding tot het versturen van het persbericht was het feit dat bevoegd minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Ben Weyts liet weten dat hij geen vragende partij is voor pleziervaart. Bij dit project zal doorvaart niet langer als een doelstelling behouden blijven. Ook minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege liet weten dat er garanties moeten zijn voor het maximaal behouden van de getijdennatuur. Hierdoor zijn de bescherming tegen overstromingen en het behoud van natuur het uitgangspunt voor de toekomst van het Gentse Zwin.

Wij hopen dat het standpunt van de ministers een bedreiging kan omturnen in een prachtige kans. Door de getijdennatuur te laten versmelten met de Gentbrugse Meersen en de Damvallei ontstaat er een groenpool van 600 hectare. Bovendien kan er gescoord worden met een cool, vooruitstrevend project met aangepaste infrastructuur die meerwaarde biedt voor fietsers en wandelaars, een uitgangbord voor de Schelde, waar bewoners en overheden trots op zijn.

20/04/2017

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) heeft een kennisgeving gepubliceerd van een nieuw project-milieueffectrapportage over de Zeeschelde Gentbrugge-Melle, het Gentse Zwin. Hiermee keldert W&Z een discreet overleg dat al geruime tijd plaatsvindt onder toezicht van de gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers.

De kennisgeving is volgens W&Z te beschouwen als een uitnodiging aan alle betrokkenen om mee te denken over de gewenste inhoud van dit project. Maar eigenlijk vond W&Z een project-MER overbodig, aangezien eerder een verzoek tot ontheffing van de Project-MER plicht ingediend werd. Deze ontheffing werd door de Vlaamse overheid gelukkig niet toegestaan.

Natuurpunt Gent denkt al jaren mee over dit project en staat daarbij niet alleen. De bewonersgroep GEzwiNT en het Gents Milieufront vormen samen met Natuurpunt Gent een coalitie met breed maatschappelijk draagvlak die het project in een andere richting wil sturen.

Onze vereniging grijpt deze kennisgeving opnieuw aan om met een inspraakreactie een andere visie en een positief alternatief te bepleiten. U kan de volledige inspraakreactie hier lezen.

Vanaf de kennisgeving van het plan-MER eind 2012 tot nu blijft W&Z onverminderd doorzetten met een project dat in gebreke blijft op de meeste essentiële punten hierna kort samengevat:

 • 2 afzonderlijke projecten van het Sigmaplan worden onterecht gekoppeld om het plaatje te doen kloppen.
 • Pleziervaart blijft het objectief van W&Z hoewel dat geen doelstelling is van het Sigmaplan.
 • Het Sigmaplan beoogt geen neutrale operatie. Er moet extra ruimte komen voor de rivier.
 • Vervuiling is een serieuze bedreiging bij uitvoering van het project.
 • Natuur die zelfs op Europees niveau zeldzaam is verdient het om beschermd te worden.
 • Vele andere effecten van het project zijn nadelig.
 • Een volwaardig alternatief wordt niet bestudeerd.
 • Een experimenteel alternatief wordt wel bestudeerd.

De bemiddelingspoging door gouverneur Jan Briers was onvoldragen omdat W&Z niet wilde afstappen van het principe om pleziervaart op de Zeeschelde te introduceren. W&Z staat alleen, blijft in conflict met de visie van een coalitie van actievoerders met een breed draagvlak die gesteund wordt door de lokale politiek (zowel bestuur als oppositie).

W&Z mist een enorme kans om samen met alle lokale actoren voluit te kiezen voor een positief alternatief, voor natuur en duurzaamheid, voor een project dat aantrekkelijk en vooruitstrevend kan zijn met meerwaardeprojecten, een uithangbord voor de Schelde, waarop de bewoners en lokale overheden fier zijn en waar mensen van ver buiten de regio op af komen.

Natuurpunt hoopt dat W&Z in dit pleidooi een uitgestoken hand ziet.

Afstappen van het principe van pleziervaart op de Zeeschelde Gentbrugge-Melle is geen toegeving van W&Z maar een constructief verbond met de vele mensen die ijveren voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied, is geen nederlaag maar iets waar W&Z mee zou kunnen uitpakken als een grote realisatie.

Natuurpunt is voor het behoud van wat waardevol is dankzij een constructief, wetenschappelijk onderbouwd, haalbaar en betaalbaar alternatief.

Natuurpunt vraagt dat een inrichtingsvoorstel voor een jaarrond gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG) uitgewerkt wordt waarbij onderzocht wordt hoe de breedte van de Schelde maximaal kan gebruikt worden om een zo groot mogelijke getijdenamplitude te realiseren met aanvaardbare sedimentatie en rekening houdend met de veiligheidsdoelstellingen.

NU TE KOOP: “De Gentbrugse Meersen. Voor elk wat wilds!”

Natuurpunt Gent en de Stad Gent presenteren met trots een nieuw boek over de Gentbrugse Meersen, boordevol prachtige foto’s en boeiende verhalen. Het boek vertelt hoe de natuur sinds de vroegste tijden het gebied heeft vormgegeven en hoe de mens er nadien zijn stempel op heeft gedrukt. Het toont de planten- en dierenrijkdom van de meersen, en geeft het de lezer inzicht in de ideeën die aan de basis liggen van de herinrichting van de Gentbrugse Meersen tot een ‘groenpool’ of groot park- en natuurgebied.

Als kers op de taart gaat de opbrengst van de boekenverkoop integraal naar de aankoop van nieuwe gronden in de Meersen.

Vanop de achterflap:

“Welkom in de Gentbrugse Meersen, één  van de vier Gentse groenpolen.

Tegendraads, een beetje wild en wellicht precies daardoor de lieveling van steeds meer Gentenaars. De meersen zijn een brok natuur, maar geen ongerepte. Er is een  hoekje af. Het was het domein van rijke  claren, noeste scheepstrekkers, wroetende  landbouwers en van watervogels en hun spotters. De E17 raast er dwars door.  Het Vredesmonument schrijft zich in in  de geschiedenis.

Dit boek leest als een wandeling met verschillende gidsen. Diverse auteurs  schreven elk vanuit hun specialiteit over  het gebied. Je leest iets over de bodem en wat de mensen daar de afgelopen eeuwen  mee deden. Je ontdekt hoe de plannen en ontwikkeling van de meersen passen in de  Gentse stadsvernieuwing. En verder word je  ondergedompeld in het deel ontstuitbare  natuur, vol KBV’tjes en LBM’etjes. Kleine  bruine vogeltjes en little brown mushrooms  zijn dat.”

Het boek kost 34 € en is te koop via de volgende kanalen:

 • in het Natuur- en Milieucentrum de Bourgoyen
 • in de Gentse boekhandels Walry, Limerick en het Paard van Troje
 • in de Stadswinkel en de winkel van het STAM
 • via mail aan Marnix Aerssens van de Werkgroep Gentbrugse Meersen, marnix@wgbm.be
 • na afspraak af te halen bij bij Linda en Luc Van Damme, Jules Destréelaan 31, 9050 Gentbrugge’,  0498/13.65.65

 

86a8e59f-2c79-4799-aa2b-2e510f73f306

Zondag 13 maart om 10.15 uur: Ludieke actie voor tram 22

In december 2016 kondigde De Lijn aan dat tramlijn 22 wordt opgeofferd voor een stelplaats van de nieuwe Albatrossen, hoewel  er alternatieve locaties hiervoor mogelijk zijn.  Ondanks de aanwezigheid van o.a. 4 scholen, een sportcentrum, een Park & Ride, een dienstencentrum, de groenpool Gentbrugse Meersen, de Volkstuintjes zag De Lijn niet genoeg potentieel voor het behoud van deze lijn.  De cijfers bewijzen het tegendeel. Nu het stadsbestuur met het Mobiliteitsplan volop inzet op duurzame mobiliteit om de files en de luchtvervuiling aan te pakken, zou het dan ook waanzin zijn als de Vlaamse overheid tegelijkertijd zou toestaan dat een veel gebruikte tramlijn wordt afgeschaft.

Gentbrugse organisaties, buurtcomités en omwonenden roepen dan ook op, in navolging van de scholenactie van 15 februari,  om samen aan De Lijn te tonen dat deze tram nodig is en nodig blijft !  Op ZONDAG 12 MAART om 10u15 verzamelen we aan de eindhalte van tram 22 (halte Dienstencentrum) voor een APERITIEF TRAM richting Kouter.  In gezelschap van WIM CLAEYS en NOËL CALLEBAUT stapt de buurt op de tram om op de Kouter te aperitieven.  Na een gezellige zondagaperitief keren we dan terug op ONZE TRAM 22 !

Aan DE LIJN vragen we:  verleng de lijn 22, zodat er voorlopige stelplaats is voor de trams en zodat tram 22 kan blijven rijden !!

Breng dus gezellig een drankje en een knabbeltje mee voor dit zondags uitje !

WIJ VERWACHTEN JULLIE !!

Petitie kan Online getekend worden via : www.ipetitions.com/petition/tram-22-moet-blijven

 

 

ZO 23 OKTOBER 2016: Mutsjes voor de Gentbrugse Meersen

Zondag 23 oktober wordt het geboortebos geplant voor de Gentse kindjes die in 2015 geboren werden.

Ook de Werkgroep Gentbrugse Meersen zal een handje toesteken. Op onze stand zal je die dag bovendien een mooie souvenir kunnen kopen. Onder het label ‘Made by mie’ worden handgemaakte en stuk voor stuk unieke gehaakte babymutsjes te koop aangeboden ten voordele van de Gentbrugse Meersen.

De mutsjes zijn beschikbaar in 4 maatjes, gaande van newborn tot 9-12 mnd.

Meer info over de plantactie vind je hier.

 

Gent wil Zeeschelde niet bevaarbaar maken voor pleziervaart

Bericht vanop deredactie.be

vr 04/12/2015 – 13:11 Belga

De Stad Gent heeft opnieuw een negatief advies gegeven aan de plannen van Waterwegen en Zeekanaal om de getijdenwerking van de Schelde te halen en de Zeeschelde bevaarbaar te maken voor pleziervaart. Dat meldt het Gentse stadsbestuur.

 

Gent ontving in april een eerste adviesvraag van de Dienst Milieueffectrapportagebeheer (MER) van de Vlaamse overheid over het verzoek van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) tot ontheffing van de milieueffectrapportage voor het project Sigmaplan “Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham”. W&Z vroeg om geen project-MER op te maken voor het project, maar het Gentse stadsbestuur bracht een negatief advies uit. Volgens Gent moet de getijdenwerking behouden worden omdat dat de veiligheid garandeert en de natuurwaarden respecteert.

In november ontving de Stad Gent een aangepaste ontheffingsvraag. “Grondig onderzoek van deze aangepaste ontheffingsvraag leert dat er te weinig rekening is gehouden met het eerder geformuleerde advies. In essentie blijft de Stad Gent ervan overtuigd dat er in eerdere fasen in dit proces onvoldoende is onderzocht welke mogelijke alternatieven er zijn. De wel onderzochte alternatieven zijn bovendien te weinig grondig onderzocht en gaan onder andere uit van studies over bijvoorbeeld historische verontreiniging waarbij niet de juiste normering is gehanteerd en er foute aannames zijn inzake baggerdieptes (..)”, zegt het stadsbestuur, dat opnieuw een negatief advies gaf.