Categorie archief: beheer

14/11/2015 Werkdag moerasje Gentbrugse Meersen

Een moerasruigte die onbeheerd blijft, verbost. Ook in het moerasje in het zuidelijke deel van de Gentbrugse Meersen (ter hoogte van het Thais restaurant) namen de wilgen de laatste jaren de overhand. Doordat de vegetatie dichter en hoger wordt, dreigt er een uniek biotoop in de Gentbrugse Meersen voor heel wat vogelsoorten verloren te gaan.

Zo is het behoud van dit stukje open moeras van groot belang voor een aantal broedvogels die met uitsterven bedreigd zijn in Vlaanderen (Rode lijst, categorie 1):

 • Watersnip (broedvogel in 2006 en 2007),
 • Paapje (broedvogel in 2009),
 • Snor (territoriumhoudend in 2015).

Maar ook voor vogels die bedreigd zijn in Vlaanderen (Rode lijst, categorie 2) is dit stukje Gentbrugse Meersen van het grootste belang:

 • Zomertaling (broedvogel in 1999)
 • Rietzanger (broedvogel in 2015)
 • Rietgors (jaarlijkse broedvogel)

Andere broedvogels van betekenis in dit gebiedje zijn Blauwborst en Sprinkhaanzanger. Verder is het gebied van belang als doortrek- en overwinteringsgebied voor Watersnip, Bokje, Porseleinhoen en Waterral.

Al deze soorten hebben nood aan een structuurrijke (moeras)ruigte zonder al te veel struiken (en zeker geen bomen). Op zaterdag 14 november organiseerden enkele vrijwiliggers van Natuurpunt Damvallei en de Werkgroep Gentbrugse Meersen dan ook een werkdag om een aantal hoog opgaande bomen uit dit waardevolle gebiedje te verwijderen.

Hieronder kan je een kort verslagje van Michaël Moors lezen.

“Het was alweer enkele jaren geleden, maar afgelopen zaterdag was Natuurpunt opnieuw aan het werk in het moerasje aan de Koningsdonkstraat, waar tal van zeldzame vogels broeden op een onooglijk klein terrein.

Maar wat klein oogt, ga je op een werkdag natuurlijk een stuk groter ervaren… De elf verzamelde vrijwilligerswaren echter meer dan gemotiveerd genoeg om van deze werkdag opnieuw een succes te maken! Door het verwijderen van te ver opgeschoten wilgen werd het open karakter van het gebiedje grotendeels hersteld, wat de broedvogels de komende jaren weer alle kansen zal geven.

Dank aan alle noeste werkers! Een bijzonder woord van dank aan Nico, voor de deskundige machinale ondersteuning, aan Hans voor de bereiding van de zeer gesmaakte soep en aan Marnix, die zo sympathiek was de aanlevering (per fiets dan nog wel!) en bedeling ervan voor zijn rekening te nemen.”

Werkdag Gentbrugse Meersen op zaterdag 14/11/2015

Op zaterdag 14 november (vanaf 9u30) gaan we aan de slag in “het moerasje” aan de Koningsdonkstraat. We zullen er een aantal struiken en bomen verwijderen om het biotoop voor een aantal zeldzame vogels terug in ere te herstellen.

WAAROM DEZE WERKDAG?

Een moerasruigte die onbeheerd blijft, verbost spontaan. De laatste jaren zie je dat ook in dit moerasje de wilgen stilaan de overhand beginnen te nemen. Doordat de vegetatie dichter en hoger wordt, dreigt echter een uniek biotoop in de Gentbrugse Meersen voor heel wat vogelsoorten verloren te gaan.

Zo is het behoud van dit stukje open moeras van groot belang voor een aantal broedvogels die met uitsterven bedreigd zijn in Vlaanderen (Rode lijst, categorie 1):

 • Watersnip (broedvogel in 2006 en 2007),
 • Paapje (broedvogel in 2009),
 • Snor (territoriumhoudend in 2015).

Maar ook voor vogels die bedreigd zijn Vlaanderen (Rode lijst, categorie 2) is dit stukje Gentbrugse Meersen van het grootste belang:

 • Zomertaling (broedvogel in 1999)
 • Rietzanger (broedvogel in 2015)
 • Rietgors (jaarlijkse broedvogel)

Andere broedvogels van betekenis in dit gebiedje zijn Blauwborst en Sprinkhaanzanger. Verder is het gebied van belang als doortrek- en overwinteringsgebied voor Watersnip, Bokje, Porseleinhoen en Waterral.

Al deze soorten hebben nood aan een structuurrijke (moeras)ruigte zonder al te veel struiken (en zeker geen bomen).

WAT MOET ER GEBEUREN?

Verwijderen en afvoeren van struiken en bomen onder deskundige begeleiding van enkele ervaren natuurbeheerders.

Wij zorgen voor kettingzagen, bijltjes, beschermende kledij, etc. Het hout zal afgevoerd worden naar de straatkant met een kleine tractor met geringe bandendruk voor werk op kwetsbare vegetatie. De rest van afvoer dient manueel te gebeuren.

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen het hout meenemen voor persoonlijk gebruik. De rest wordt ter plaatse verhakseld.

HEB JE ZIN OM MEE DE HANDEN UIT DE MOUWEN TE STEKEN?

Alle helpende handen zijn meer dan welkom!

Je kan ons vanaf 9u30 vinden vlak voor Heusdenbrug als je van Gent via De Schelde of Koningsdonk naar Melle rijdt.

Contact-nummer op de dag zelf: Michaël Moors, 0496 97 17 97.

P.S.: Laarzen uiteraard aanbevolen.

De eerste snede

Donderdag, 21 mei 2015

Vandaag zijn de Natuurpunt-percelen aan de Gentbruggekouter voor een eerste keer gemaaid. Het maaisel blijft nu enkele dagen drogen op het land en in het weekend wordt het hooi geperst en afgevoerd.

Hiermee zetten we het hooibeheer verder dat we vorig jaar op deze gronden opstartten: minstens twee keer per jaar maaien en afvoeren.  Op die manier verschralen we geleidelijk de bodem en geven we kruiden en grassen die anders door de snelle, dominante groeiers (Engels raaigras, Italiaans raaigras, gestreepte witbol, ….) verdrongen worden, kans om te groeien. Na verloop van tijd zullen de soortenarme cultuurgraslanden evolueren  tot biodiverse, kruidenrijke graslanden die voor tal van diersoorten (vlinders, sprinkhanen, vogels, …) meer kansen bieden.

En als wandelaar zal je vergast worden op meer kleur en leven in de Gentbrugse Meersen.

Eerste snede

Donderdag, 21 mei 2015

Vandaag zijn onze percelen aan de Gentbruggekouter voor een eerste keer gemaaid. Het maaisel blijft nu enkele dagen drogen op het land en in het weekend wordt het hooi geperst en afgevoerd.

Hiermee zetten we het hooibeheer verder dat we vorig jaar op deze gronden opstarten: minstens twee keer per jaar maaien en afvoeren.  Op die manier verschralen we geleidelijk de bodem en geven we kruiden en grassen die anders door de snelle, dominante groeiers (Engels raaigras, Italiaans raaigras, gestreepte witbol, ….) verdrongen worden, kans om te groeien. Zo zullen we evolueren van soortenarme cultuurgraslanden naar biodiverse, kruidenrijke graslanden die voor tal van diersoorten (vlinders, sprinkhanen, vogels, …) meer kansen zullen bieden. En als wandelaar zal je vergast worden op meer kleur en leven in de Gentbrugse Meersen.

 

Grote opkuisdag was een succes

Twee volle containers banden, een wachthoop camionbanden om u tegen te zeggen, een container met oud ijzer, een hoop vermolmde weidepalen en een hoop ongedefinieerde troep, een scholekster die ons de hele dag toejuichte, een jagende albino-boerenzwaluw, enkele lustig springende kikkers, een slaperige alpenwatersalamander, culinaire broodjes van topniveau en een fijn en bijzonder werklustig gezelschap. Het was een geslaagde opkuiszondag!

Bedankt aan allen die er waren, aan Ivago voor het plaatsen van de containers, en aan de ploeg van de Natuurpunt loods voor het voorbereidende werk. Zonder jullie was het niet gelukt!

De Gentbrugse meersen liggen er weer een pak properder bij!

Volg onze blog natuurpuntgentbrugsemeersen.tumblr.com om het reilen en zeilen op de aangekochte percelen te volgen!