Categorie archief: verslag

Di 12 juli 2016 : 18h : Inrichting Voshoek

Zal ik het nu doen, nu nog alles kan

voor de zondvloed, nu het nog even kan.

Stotteraars aller landen – Luc De Vos

Luc De Vos was een natuurliefhebber. Deze Stille zithoek werd ingericht als dank voor de inspanningen die hij deed voor onze werkgroep. De opening gebeurde op dinsdag 12 juli 2016, zijn verjaardag. De Voshoek bevindt zich op ons eerste aangekocht stuk grond van 4,5 ha in de Gentbrugse Meersen. Ondertussen werden er nog stukken natuur aangekocht met hulp van vrijwilligers en sympathisanten.

Net voor zijn overlijden werd Luc De Vos peter van het Natuurgebied de Gentbrugse Meersen. Zijn familie vroeg om af te zien van kransen en bloemen en een donatie te doen voor aankoop van gronden in de Gentbugse Meersen. Dit samen met de opbrengst van enige benefietconcerten leverde een meer dan zeer aardig startkapitaal op, waardoor Natuurpunt een eerste aankoop van gronden kon doen.  Niet toevallig dus bevindt de Voshoek zich op deze eerst aangekochte percelen. De Stille zithoek bestaat uit een bijenhotel en drie zitbanken, van waarop het mooi mijmeren is met zicht op de uitgestrekte meersen.

De opening van de Stille zithoek gebeurde in bijzijn van zijn familie, vrienden en politici.  Ondanks de regenachtige periodes eerder die dag, bleef het droog.  Dus dank aan de Weergoden!

Om 18h startten kennismakingswandelingen rondom de aangekochte gebieden. Rond 20h waren er enige toespraken, vanwege Natuurpunt en ook Schepen Tom Balthazar werd bereid gevonden een woordje (en gedichtje) te plaatsen. Dit ter illustratie van de mooie en vruchtvolle samenwerking tussen Stad Gent en Natuurpunt. Tenslotte ook dank aan het VOC (Merelbeke Vogelopvangcentrum) die enkele dieren op deze plaats vrijliet: een egeltje en enkele zangvogeltjes , en zeer toepasselijk ook een jonge vos. Kinderen en ook volwassenen waren erg geïnteresseerd.

Nog een woordje over de vrijlating van de vos. Een vos is een dier dat een territorium inneemt. Een territorium van bvb. een afgeschoten dier wordt al rap ingenomen door 2 nieuwe exemplaren. Een ouder exemplaar vergroot zijn eigen territorium, dus laten we liever een vos oud worden. Tevens vermijden we zo dat vossen van verder gelegen gebieden (eventueel aangetast door vossenlintworm) onze territoria komen innemen.  Problemen met pluimvee e.d. kunnen aangepakt worden door voldoende maatregelen te treffen (afschermen met afsluitingen en dekstenen). Verdere info kan gevonden worden op de website van Natuurpunt :  https://www.natuurpunt.be/pagina/bescherm-je-kippen-tegen-de-vos

Nogmaals dank aan alle bereidwillige helpers en sympathisanten. Dank zij jullie werd het een mooie en gedenkwaardige avond!

 

 

 

 

 

 

Zo 24 april 2016 : maandwandeling in de Gentbrugse Meersen

 

Zondag was een wisselvallige dag. In het begin van de wandeling enkele hagelbuien, later werd het weer iets beter. Toch nog een relatief flinke opkomst, wandelaars die toch nog wat wouden genieten van wat de natuur ons brengt in deze tijd van het jaar. Bosanemonen, Hyacinten, Salomonszegel, Radijs of Knopherik? Een poging om Blauwborst of Roodborsttapuit te zien, niet vanzelfsprekend met een groep en een beperkte waarnemingstijd.

 

Zo 28 feb 2016 : maandwandeling in de Gentbrugse Meersen

Zondag was een prachtige en zonnige dag en dus een uitmuntende gelegenheid om een stapje in de Meersen te zetten. De opkomst was op zijn zachtst gezegd overweldigend. Meer dan 200 wandelaars kwamen opdagen. Niet iedereen kon dus optimaal genieten van de uitleg van de natuurgids, doch wij hopen dat iedereen toch genoten heeft van een fikse wandeling in een zonnig en groen kader!

 

Gentbrugse basisschool op mars voor het klimaat

Nieuws uit de buurt van de Gentbrugse Meersen

Het aftellen naar de Klimaattop in Parijs is begonnen. Bij de Vrije Basisschool Sancta Maria in Gentbrugge wilden ze meer doen dan aftellen en afwachten. Op woensdag 25 november organiseerden ze een klimaatmars in Gentbrugge.

Goedele Raes, één van de MOS-leerkrachten van de school, stuurde ons het volgende verslagje:

“Wij doen mee, wij willen resultaat! Want wij zijn de toekomst waar het over gaat!”

 

Met deze woorden, toeters, bellen, handgeklap, vrolijke snoeten en groene kleren trokken op woensdag 25 november 2015 kinderen van de derde kleuterklas tot en met kinderen van het zesde leerjaar de straat op om de buurt wakker te schudden. Zij werden vergezeld door hun juffen, meesters, mama’s, papa’s, vrienden en buurtbewoners.

Naar aanleiding van de klimaattop die van 30 november tot 10 december in Parijs doorgaat, willen ook de kinderen van Sancta Maria hun stem laten horen! Dat deden ze met een ongelooflijk enthousiasme.

Na een flinke tocht door enkele straten van Gentbrugge eindigden ze op het kerkplein voor een mooie afsluiter.

Ook Karrewiet was aanwezig, en maakte een mooie reportage over de klimaatmars: http://www.ketnet.be/Karrewiet/25-november-2015-klimaatmars

Een fotoverslag vind je op deze plek.

14/11/2015 Werkdag moerasje Gentbrugse Meersen

Een moerasruigte die onbeheerd blijft, verbost. Ook in het moerasje in het zuidelijke deel van de Gentbrugse Meersen (ter hoogte van het Thais restaurant) namen de wilgen de laatste jaren de overhand. Doordat de vegetatie dichter en hoger wordt, dreigt er een uniek biotoop in de Gentbrugse Meersen voor heel wat vogelsoorten verloren te gaan.

Zo is het behoud van dit stukje open moeras van groot belang voor een aantal broedvogels die met uitsterven bedreigd zijn in Vlaanderen (Rode lijst, categorie 1):

  • Watersnip (broedvogel in 2006 en 2007),
  • Paapje (broedvogel in 2009),
  • Snor (territoriumhoudend in 2015).

Maar ook voor vogels die bedreigd zijn in Vlaanderen (Rode lijst, categorie 2) is dit stukje Gentbrugse Meersen van het grootste belang:

  • Zomertaling (broedvogel in 1999)
  • Rietzanger (broedvogel in 2015)
  • Rietgors (jaarlijkse broedvogel)

Andere broedvogels van betekenis in dit gebiedje zijn Blauwborst en Sprinkhaanzanger. Verder is het gebied van belang als doortrek- en overwinteringsgebied voor Watersnip, Bokje, Porseleinhoen en Waterral.

Al deze soorten hebben nood aan een structuurrijke (moeras)ruigte zonder al te veel struiken (en zeker geen bomen). Op zaterdag 14 november organiseerden enkele vrijwiliggers van Natuurpunt Damvallei en de Werkgroep Gentbrugse Meersen dan ook een werkdag om een aantal hoog opgaande bomen uit dit waardevolle gebiedje te verwijderen.

Hieronder kan je een kort verslagje van Michaël Moors lezen.

“Het was alweer enkele jaren geleden, maar afgelopen zaterdag was Natuurpunt opnieuw aan het werk in het moerasje aan de Koningsdonkstraat, waar tal van zeldzame vogels broeden op een onooglijk klein terrein.

Maar wat klein oogt, ga je op een werkdag natuurlijk een stuk groter ervaren… De elf verzamelde vrijwilligerswaren echter meer dan gemotiveerd genoeg om van deze werkdag opnieuw een succes te maken! Door het verwijderen van te ver opgeschoten wilgen werd het open karakter van het gebiedje grotendeels hersteld, wat de broedvogels de komende jaren weer alle kansen zal geven.

Dank aan alle noeste werkers! Een bijzonder woord van dank aan Nico, voor de deskundige machinale ondersteuning, aan Hans voor de bereiding van de zeer gesmaakte soep en aan Marnix, die zo sympathiek was de aanlevering (per fiets dan nog wel!) en bedeling ervan voor zijn rekening te nemen.”