Alle berichten door claudegrandsart

ZO 25/06 2017 : Verslag : Insectenwandeling in de Gentbrugse Meersen

De insectenwandeling was een succes. Heel wat enthousiaste kinderen en hun al even enthousiaste ouders kwamen opdagen. Er werd duchtig met insectennetten gezwaaid en loupepotjes gevuld. Van de soort van het jaar “het lieveheersbeestje” werden er niet minder dan 10 soorten gespot, waaronder 2 zeldzame. (Ongevleugeld en Dertienstippelig lieveheersbeestje)

Insecten kunnen zich verheugen op een zeer uiteenlopende mate van populariteit. Vlinders vinden we meestal prachtig, de rupsen die zich volvreten aan onze tuinplanten vinden we heel wat minder. Rupsen van bladwespen staan nog meer onderaan de populariteitsladder. Over wespen en muggen zijn we ten andere ook al niet bijster enthousiast. Bijen daarentegen kunnen we nog dulden vanwege de koninginnebrij en de honing.

Ondanks dit eerder negatief beeld zijn insecten van onschatbare waarde voor onze ecologie. De medicus P. Ehrlig schreef ooit : “Veel van de insecten die de mens aan het uitroeien zijn, zijn belangrijker voor de menselijke toekomst, dan de meeste officieel als bedreigd geboekte diersoorten ( zoals reuzenpanda, panter, walvissen )”.

Ongewervelden vormen het grootste gedeelte van het dierenrijk op onze aarde. Drie vierde van alle dieren zijn insecten. In onze landen komen er ongeveer 20000 verschillende soorten insecten voor. Toch wel veel vergeleken met het aantal hogere planten ( rond de 1500 ) en vogels ( rond de 400 ). Door de hoge aantallen en hoge dichtheden spelen de insecten een grote rol in de natuur, in onze ecosystemen.

Veelal zijn ze een onmisbare schakel in veel van onze voedselketens. Zo vangt een zwaluw per dag ongeveer 4300 insecten. Beelden we ons in dat er geen zwaluwen meer zouden zijn ( vanwege de opwarming van de aarde, gebrek aan modder om nesten te maken, gebrek aan oude landbouwschuren om in te nestelen ), dan zien we misschien een teveel aan ( ambetante ) insecten opduiken. We hebben er dus alle belang bij om onze zwaluwen (en dus ook insecten) goed te verzorgen.

Veel in de bodem levende insecten en larven zorgen voor de afbraak van plantenresten en dood materiaal, en pissebedden en regenwormen zorgen voor nieuwe humus. Allerhande pesticiden en herbiciden doen hier dus geen goed werk.
Zeer veel insectensoorten ( hommels, vliegen, bijen, vlinders, kevers, … ) spelen een belangrijke rol bij de bloembestuiving. Veel planten overleven alleen door het insectenbezoek. Waarschijnlijk hebben de bloeiende planten zich alleen kunnen ontwikkelen samen met de insecten. Zaadvorming is belangrijk voor de voortplanting van de diverse plantensoorten, doch ook direct belangrijk voor de mens, denken we maar aan veel fruit- en groentensoorten.
Uiteraard vormen veel insecten een uitgelezen maaltijd voor vogels, zoogdieren, en ongewervelden zelf.

Alle insecten vervullen duidelijk een nuttige rol in de natuur. De mens heeft echter het niet kunnen nalaten de insecten in te delen in nuttige en schadelijke soorten.

Zijderups en bijen behoren duidelijk tot de nuttige soorten.
Bladluizen behoren dan weer duidelijk tot de ergerniswekkende soorten, vooral op land en-tuinbouwgebied. Om de bladluizenplaag op te lossen heeft men gedacht aan een biologisch bestrijdingsmiddel, het Lieveheersbeestje. Aangezien de inlandse te duur waren, heeft men het Aziatisch veelkleurig lieveheersbeestje geïmporteerd. Dit bleef echter niet binnen de serres zodat het geïmporteerde beestje nu op zijn beurt voor problemen zorgt. Het verdringt onze eigen soorten en tast zo de biodiversiteit aan. Veelal is het probleem met geïmporteerde diertjes ( evenzo planten ) dat ze op langere termijn een explosieve groei kunnen kennen en zo de inheemse flora/fauna bedreigen. Trouwens met de opwarming van de aarde zou het wel eens kunnen dat gevaarlijker zuidelijker soorten bij ons terechtkomen ( vb. malariamug )

Mensen kunnen allergisch zijn voor de steken van sommige insecten met gifklieren. Doch veelal steken deze insecten maar als ze bedreigd worden, of om hun nest te verdedigen.

Al bij al kunnen we besluiten dat alhoewel insecten ons op sommige momenten nogal kunnen hinderen, dit echter vrij beperkt is. Het merendeel van de insecten vervult daarentegen een zeer nuttige rol. Zonder hen zou het leven voor de mens op aarde onmogelijk zijn. Misschien een reden om zo’n beestje eens wat anders te bekijken en niet zomaar onder onze pantoffel te vermorzelen.

 

Zondag 13 maart om 10.15 uur: Ludieke actie voor tram 22

In december 2016 kondigde De Lijn aan dat tramlijn 22 wordt opgeofferd voor een stelplaats van de nieuwe Albatrossen, hoewel  er alternatieve locaties hiervoor mogelijk zijn.  Ondanks de aanwezigheid van o.a. 4 scholen, een sportcentrum, een Park & Ride, een dienstencentrum, de groenpool Gentbrugse Meersen, de Volkstuintjes zag De Lijn niet genoeg potentieel voor het behoud van deze lijn.  De cijfers bewijzen het tegendeel. Nu het stadsbestuur met het Mobiliteitsplan volop inzet op duurzame mobiliteit om de files en de luchtvervuiling aan te pakken, zou het dan ook waanzin zijn als de Vlaamse overheid tegelijkertijd zou toestaan dat een veel gebruikte tramlijn wordt afgeschaft.

Gentbrugse organisaties, buurtcomités en omwonenden roepen dan ook op, in navolging van de scholenactie van 15 februari,  om samen aan De Lijn te tonen dat deze tram nodig is en nodig blijft !  Op ZONDAG 12 MAART om 10u15 verzamelen we aan de eindhalte van tram 22 (halte Dienstencentrum) voor een APERITIEF TRAM richting Kouter.  In gezelschap van WIM CLAEYS en NOËL CALLEBAUT stapt de buurt op de tram om op de Kouter te aperitieven.  Na een gezellige zondagaperitief keren we dan terug op ONZE TRAM 22 !

Aan DE LIJN vragen we:  verleng de lijn 22, zodat er voorlopige stelplaats is voor de trams en zodat tram 22 kan blijven rijden !!

Breng dus gezellig een drankje en een knabbeltje mee voor dit zondags uitje !

WIJ VERWACHTEN JULLIE !!

Petitie kan Online getekend worden via : www.ipetitions.com/petition/tram-22-moet-blijven

 

 

ZO 22 jan 2017 : 14h30 : Verslag maandwandeling

Zondag was een koude maar heel zonnige dag. Misschien schijnbaar niet zo gezond (misschien meer in de stad), maar toch zeer aantrekkelijk wandelweer. Vandaar ook de vele enthousiaste medewandelaars. Het thema was “Wintervogels”, doch vanwege allerhande factoren waren er niet echt veel soorten te zien. De lage temperaturen zorgden ervoor dat sommige vogelsoorten het iets zuidelijker zochten, andere soorten verscholen zich vanwege de drukte in de meersen.  Inderdaad volop wandelaars, en schaatsers, die gretig gebruik maakten van de toegevroren ondiepe plassen. Tijd ook om eens te kijken en te ervaren wat de Stad Gent allemaal verwezenlijkt heeft in het zuidelijke gedeelte van de Meersen.

Zo 27 nov 2016 : 14h30 : Maandwandeling : overwinteringstechnieken

Maandwandeling in de Gentbrugse Meersen. Meestal blijven we gespaard van extreme temperatuurschommelingen. Dit maakt het voor heel wat planten en dieren mogelijk om tijdens de winter te overleven. De meeste planten overwinteren door voedsel op te slaan in een wortelstok. Anderen houden er een andere overlevingstechniek op na. Samen gaan we op zoek hoe planten en dieren zich in de Gentbrugse Meersen voorbereiden op de winter.

Afspraak om 14h30 aan de parking Boer Janssensstraat in Gentbrugge. Moeilijk parcours voor buggy en rolstoel. Regenkledij en aangepast schoeisel (regen, nat gras) gewenst. Loepje meebrengen! Bereikbaar met bus 9 of 20, halte Groeningewijk.

Landschap
Landschap

 

Zo 30 oktober 2016 : 14h30 : Paddestoelenwandeling in de Gentbrugse Meersen

Maandwandeling in de Gentbrugse Meersen. In de beboste zones en dreven van de Gentbrugse Meersen zijn heel wat paddenstoelen te vinden, soms zelfs zeldzame soorten. Dus op zoek !

Afspraak om 14h30 aan parking Boer Janssensstraat in Gentbrugge. Moeilijk parcours voor buggy of rolstoel. Regenkledij en aangepast schoeisel (regen/nat gras) gewenst. Loepje zeker meebrengen! Bereikbaar met bus 9 of 20, eindhalte Groeningewijk.

Vanwege het succes van voorgaande wandelingen, werken we deze keer met inschrijvingen. De eerste 30 ingeschreven deelnemers kunnen met 2 specialisten op pad (determinatie van soorten). Overige geïnteresseerden kunnen mee op een meer algemener wandeling, met als onderwerp eveneens paddenstoelen. Hiervoor zijn er geen inschrijvingen nodig.

Inschrijven kan via klikken op volgende link :

https://goo.gl/forms/q4gLPXiueAyrdYCl2

Dadelfranjehoed - Psathyrella spadicea
Dadelfranjehoed – Psathyrella spadicea

 

Zo 25 sept 2016 : Eetbareplantenwandeling in de Gentbrugse Meersen

Tijdens deze tweede eetbareplantenwandeling stapt iedereen op eigen tempo met een plannetje en via pijlen langs het parcours doorheen de Gentbrugse Meersen. Langs het traject staan gidsen te wachten die je vertellen over de aanwezige planten en andere natuurproducten. Daarna krijg je een proevertje – zolang de voorraad strekt.

Inschrijven, start en aankomst aan het terras van Boer Janssens, Boer Janssensstraat 1 in Gentbrugge. Starten kan tussen 14h30 en 15h30. We voorzien 80 hapjes. De prijs per deelnemer (vanaf 5 jaar) is €3 voor leden Natuurpunt (lidkaart meebrengen) en €5 voor niet-leden. Hiervoor krijg je een hapjeskaart. Zijn de 80 hapjeskaarten  op kun je gratis aan de wandeling deelnemen, weliswaar zonder proevertjes. Voorzie wandelschoenen.

 

Volzet !!! Zo 28 aug 2016 : 14h30 : Natuurverkenning voor kinderen in de Gentbrugse Meersen

Opgelet !! Wegens een groot aantal inschrijvingen is het niet meer mogelijk om alsnog in te schrijven.

Deze maand geen gewone natuurwandeling, maar een natuurbelevingsactiviteit voor gezinnen met kinderen tussen 5 en 12 jaar. De kinderen gaan op doe-verkenning en de volwassenen mogen mee.

Afspraak om 14h30 aan de Natuurpuntloods halverwege de Weverbosdreef in Gentbrugge. De Weverbosdreef is een wandel- en fietspad. Je komt er gemakkelijk te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Vanaf de eindhalte van tram 21 is het 10 minuten wandelen; met de belbus 140 (Destelbergen-Melle) rijd je tot de halte “Houw”, vlak voor het pad naar de loods. De auto kun je best parkeren in de Jan Van Aelbroecklaan of eventueel de Koningsdonckstraat. De loods ligt 400m verderop.

Opgelet : niet toegankelijk voor rolstoelen. Honden niet toegelaten. Voorzie stevig, waterdicht schoeisel.

Graag op voorhand inschrijven via malaikastevens@gmail.com

kinderactiviteit
kinderactiviteit