Geen golfterreinen aan Koningsdonk

Het bezwaarschriift van de Werkgroep Gentbrugse Meersen/Natuurpunt Gent ondersteund door een advies van de MINA-raad had een positief resultaat. Voor meer info zie ons nieuwsbericht van 1 maart 2013.

Onze bezorgdheid over de vergunningsaanvraag met als doel “het verbouwen van een bestaande schuur naar een clubhouse en het aansluitend inrichten van een golfaccommodatie” werd vanuit de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning gevolgd. Er werd dan ook een ongunstig stedenbouwkundig advies gegeven bij de vergunningsaanvraag, een advies dat door het College van Burgemeester en Schepenen op 4 april 2013 werd bekrachtigd.

De vergunning werd geweigerd omwille van volgende redenen:

  • Strijdig met de bestemming en stedenbouwkundige voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
  • Strijdig met de direct werkende normen uit het beleidsveld van Onroerend Erfgoed.
  • Strijdig met het Bosdecreet.
  • De aanvraag is MER- plichtig, er werd geen milieueffectenrapportage of een ontheffingsbesluit ervoor aan het dossier toegevoegd.
  • De aanvraag is strijdig met het Natuurdecreet.
  • De verbouwingen in de schuur zijn strijdig met de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid.
  • De aanleg van het golfterrein zal een negatieve impact hebben op de landschappelijke, de biologische en de erfgoedwaarde van deze site.

De aanvragers van de vergunning gingen prompt in beroep bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Wij hebben nu echter vernomen dat dit beroep ingetrokken werd. De deputatie heeft akte genomen van dit besluit. Na betekening is het definitief en is er van dit project geen sprake meer.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s